D+H Svenska AB

Naturliga rök- och brandgasventilationsenheter (NSHEV) enl. EN 12101-2

Blogginlägg   •   Jan 11, 2018 13:52 CET

Varför NSHEV?

Naturliga rök- och brandgasventilationsenheter (NSHEV) installeras för att leda bort heta rökgaser vid brand och på sätt säkerställa ett rökfritt område nära golvet och i utrymningsväger. Sedan september 2006 ska EN 12101-2 tillämpas för alla naturliga rök- och värmeventilationsenheter.

EU-standard för säkerhet

Kompletta systemlösningar

EN 12101-2 anger krav och provningsmetoder för naturlig rökventilation med en naturlig rök- och brandgasventilationsenhet. Denna kompletta systemlösning består av ett fönster eller en taklucka och en elektromekanisk motor. För att erbjuda maximal säkerhet till alla som dagligen uppehåller sig i byggnaden är det viktigt att ventilationsenheten för rök/värme uppfyller denna standard.

D+H har gått i bräschen genom att inleda samarbete med olika systemtillverkare. Vi erbjuder ett brett sortiment av certifierade system från ledande systemleverantörer. För dig innebär det att du har största möjliga urval och stor flexibilitet vid valet av ventilationsenhet.

Säkerhet på alla kontinenter

International Standard Organization (ISO) har antagit alla krav gällande rökventilation från EN 12101-2. Var på jorden du än har ditt hem, har du maximal säkerhet med en D+H-produkt som följer den europeiska standarden EN 12101-2.

En komplett systemlösning enligt EN 12101-2, en s.k. NSHEV, består av följande komponenter: elektrisk motor med de tillhörande komponenterna (konsol, beslag), fyllningen (glas, panel) och SHEV-öppningen med de tillhörande komponenterna (profiler, tätningar, beslag) i fasaden eller i taket.

En godkänd NSHEV har klarat följande enskilda kontroller:

 • Öppningstid ≤ 60 sek.
 • Aerodynamiskt verkande yta
 • Funktionssäkerhet
 • Snölast
 • Vindlast
 • Låga omgivningstemperaturer
 • Värmebeständighet

De kontrollerade komponenterna får inte bytas ut mot andra komponenter.

En kontrollerad NSHEV kan kännas igen på CE-märkningen:

Varför ska en planerare använda en certifierad NSHEV?

CE-märkningen ger det ett reglerat ansvar. D+H-partnern på CE-märket som ett certifierat företag tar ansvar för produktegenskaperna.

Fördelarna i överblick:

 • Högsta säkerhet med renommerade kontrollinstitut
 • Inga merkostnader för rök- och ventilationsenheter
 • Största spektrum av EN-lösningar på marknaden
 • Max. Planeringssäkerhet
 • Kvalitét och transparens

D+H gör det mycket enkelt för fönstertillverkaren att planera. Detta har i några steg ett lämpligt och fullt godkänt NSHEV.