Gå direkt till innehåll
Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

Pressmeddelande -

Fokus på passionsdriven ekonomi och tillväxt inom Blekinges kreativa och kulturella näringar

Den 4 april överlämnades en banbrytande strategi till Sveriges riksdag, riktad mot de kreativa och kulturella sektorerna. Strategin, som presenterar en innovativ syn på ekonomisk utveckling, är både lovande och ytterst relevant för den fortsatta utvecklingen inom Blekinges kulturella och kreativa näringar.

I strategin betonas vikten av passionsdriven ekonomi, där konstnärligt uttryck och kreativitet drivs av passion snarare än enbart ekonomisk vinning. Detta synsätt kan leda till mer hållbara och meningsfulla resultat, vilket är avgörande för tillväxten inom mikroföretag och små och medelstora företag inom den kreativa och kulturella sektorn.

T.A.B (Tech, Art & Business) är ett projekt under ledning av Blue Science Park som arbetar aktivt för att främja samarbete och innovation inom den kreativa sektorn, vilket är i linje med den nya strategins mål. Genom att erbjuda plattformar för samarbete och kunskapsöverföring strävar TAB-projektet efter att stödja företag i deras strävan att bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

Som en del av denna rörelse arrangeras en unik heldag om passionsdriven ekonomi för kreativa själar den 12 april på Blue Science Park. Här kommer experter och deltagare att utforska hur passion kan användas som en kraft för tillväxt och förändring inom konst, musik, film och andra kreativa områden. Media är välkommen att delta under eventet.

När:
12 april, kl. 09:00 – 15:45
Var:
Blue Science Park, Campus Gräsvik, Karlskrona
Huvudtalare:
Linda K Nordfors, Konstnärsinnovatör och expert från PUNKS
Facilitatorer:
Cecilia Lindberg och Kevin Sanikidze från Hyper Island

Arrangörer och finansiärer av eventet är T.A.B (Blue Science Park), Nyföretagarcentrum, Hyper Island, Region Blekinge, Interreg South Baltic och Europeiska Unionen.

För frågor om eventet eller strategin, kontakta Marie Björck, Innovationsledare, Blue Science Park:

Marie Björck

070-863 07 07

Marie.bjorck@bluesciencepark.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Vi är en mötesplats för människor, företag och organisationer som vill utvecklas, växa och bidra. Vi identifierar möjligheter och löser problem med hjälp av innovation och digitalisering. För att underlätta arbetet har vi ett team som driver, stödjer och samordnar våra aktiviteter och insatser. Idag är vi över 80 medlemmar som representerar hela ekosystemet – från forskning och utbildning till företag och användare. Vill du vara med?

Kontakter

Johanna Persson

Presskontakt Kommunikationsansvarig Blue Science Park, Karlskrona 0768585184

En mötesplats för människor, företag och organisationer som vill utvecklas, växa och bidra genom innovation och digitalisering.

Blue Science Park är en mötesplats för tillväxt och innovation inom marin teknik och digitala lösningar.

Blue Science Park
CAMPUS GRÄSVIK 2
371 75 Karlskrona
Sweden