Kulturrådet beviljar pengar till Bohusläns museums vandringsutställning

Pressmeddelande -

Kulturrådet beviljar pengar till Bohusläns museums vandringsutställning

Statens kulturråd har beslutat att bevilja 100 000 kr för att skapa en vandringsutställning som ska produceras av Bohusläns museum och som berättar om och synliggör fristadsverksamheten i världen, Sverige och Uddevalla. Tidigare har vi berättat om att kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beviljat 175 000 kr till samma utställning som kommer visas under våren 2018 på museet.

Kulturrådet beviljar stöd till Bohusläns museum för arvoden och omkostnader för fristadskonstnärers deltagande i projektet.

- Det här är ett av våra viktigaste uppdrag som museum som arbetar för fri kultur och ett öppet demokratiskt samhälle. Det är bra och roligt att även kulturrådet tycker det och beviljar pengar för att lyfta röster som tidigare tystats på olika sätt, säger Bohusläns museums museichef Hans Kindgren.

Rådet bedömer att museets ansökan innehåller insatser som på olika sätt ökar möjligheten för fristadskonstnärer som finns i Sverige att delta i offentligenheten och hjälper utvecklingen av fristadssystemet.

Fristadsutställningen sker produceras i nära samarbete mellan Bohusläns museum och Fristadsregion Västra Götalands Koordinator Johanna Lindström.

Kontaktpersoner:

Johanna Lindström
Koordinator för Litterärt Residensprogram och Fristäder i Västra Götaland
Mobil: +46(0)76-3242771
E-post: johanna.lindstrom@stromstad.se
Webb: www.airlitteraturvastragotaland.se

Sofie Henryson
Utställnings-och programantikvarie Bohusläns museum
E-post: sofie.henryson@bohuslansmuseum.se
Telefon: 0522-656523,076-9494163

Hans Kindgren
Museichef Bohusläns museum
E-post: Hans.Kindgren@bohuslansmuseum.se
Telefon: +46 522 656510/ +46 706 23 34 50

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Västra Götaland

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.

Relaterat material