Västerhavsveckan

Pressmeddelande -

Västerhavsveckan

Första veckan i augusti är det återigen dags att kasta loss för den traditionsenliga Västerhavsveckan - en temavecka om västerhavet initierat av Västra Götalandsregionen med samarrangörer längs med hela västkusten. Trots att det rådande läget har inneburit att de flesta sommararrangemangen har ställts in kommer Västerhavsveckan att bli av och därmed erbjuder Bohusläns museum ett mindre antal program för besökare.

En återkommande och populär programpunkt är natur- och kulturkryssningen, där museets biolog Jan Uddén och byggnadsvårdsantikvarie Lars Rydbom bjuder på en guidad tur längs med Havstensfjorden i en av skärgårdsbåtarna. Här blandas kulturhistoria med naturbeskrivningar och biljetterna brukar gå åt fort. Biljetter går att köpa via museets hemsida. I år kommer antalet platser vara limiterade till 50 för att minska smittorisken.

LL 158 Sandö är en av Sveriges sista större träfiskebåtar. Långfiskefartygen, Sandö är, har blivit en symbol för Bohuslän men tillhör ett försvinnande kulturarv. Under tisdagen den 4 augusti kommer båten att ligga vid kaj i Grundsund, där besökare från klockan 12 till 16 kan gå ombord på båten och träffa personal från Bohusläns museum.

Under onsdagen flyttar Västerhavsveckan in på Bohusläns museum. För familjer kommer Insektsorkestern att uppträda i museiparken med sin småkrypskabaré. Inne på museet under samma dag kommer en spännande programpunkt kretsa kring skarven och dess matvanor. Medverkar gör Karl Lundström, SLU Institutionen för akvatiska resurser, Jan Uddén, biolog, Krister Olsson, leader Bohuskust och gränsbygd och Lars-Olof Axelsson.

Utöver båtkryssningen så är samtliga evenemang gratis, men eftersom vi måste förhålla oss till rådande regler gäller framförhållning när det kommer till att besöka aktiviteterna. För frågor hänvisar vi till museets telefon 0522 – 65 65 00.

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Västra Götaland

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Våra profilområden är kusten, Bohuslän som gränsland och samtidskonst. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.