Nyhet -

Myndighetsgruppen för SBR – Standard Business Reporting inbjuder till digital hearing 15 oktober

Myndighetsgruppen för SBR – Standard Business Reporting hälsar välkommen till en digital hearing 15 oktober mellan 9.00 och 12.00 för att ta del av Sveriges företagares tankar och idéer inom området.

Bakgrund

Sveriges företag ska inte behöva lämna in samma uppgifter till myndigheter fler gånger än nödvändigt. Bolagsverket har därför fått regeringsuppdraget att vidareutveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar och liknande för alla företagsformer (N2018/02033FF). Uppdraget ska minska företagens administrativa börda att lämna uppgifter, effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering och möjliggöra att kunna dela information mellan myndigheter vid behov. Digital inlämning av årsredovisningar är en del i SBR, Standard Business Reporting. Läs mer om uppdraget och SBR här.

Syfte

För att lyckas med uppdraget och skapa ett brett samförstånd mellan företagare och myndigheter önskas en öppen dialog för att kunna driva arbetet i rätt riktning. Myndigheterna i uppdraget bjuder därför in till en hearing för att ta del av svenska företagares tankar och idéer. Vilka möjligheter och risker finns med en mer automatiserad och digitaliserad rapporteringskedja? Vad behöver myndighetsvärlden ta hänsyn till för att skapa trygghet och tillit? Vad vill och vill inte Sveriges företagare med den ökade möjligheten av digitaliserad rapportering av finansiell information?

Genomförande

Hearingen genomförs digitalt 15 oktober mellan 9.00 och 12.00. Ett gemensamt pass med Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket, inleder och därefter kommer de som anmält intresse och bjudits in att delta få ett enskild tidsbegränsat utrymme med myndigheterna. Hearingen avslutas gemensamt med en sammanfattning av förmiddagens dialoger. Det innebär att varje deltagande kommer att få egen tid med uppdragets styrgrupp för att delge sina tankar och idéer kring SBR. Sammanfattande material kommer att läggas ut på Bolagsverkets hemsida efter hearingen och inlämnat material kommer att bli offentligt.

Utifrån uppdragets tidsram planeras en uppföljande aktivitet i februari 2021 för att presentera dialogen med alla intressenter och de rekommendationer som har tagits fram.

För att göra en intresseanmälan, följ länken för anmälan. Eftersom tidsutrymmet är begränsat kan antalet deltagare begränsas och anmälda deltagare att väljas ut och bjudas in. Därför tar vi även gärna emot skriftliga kommentarer kring hur ni ser på införande av SBR i Sverige.

Vi kommer främst att prioritera utifrån kriterierna (utan inbördes prioritering):

 • Bransch- och eller arbetsgivarorganisation
 • Medlemsorganisation som företräder Sveriges företagare
 • Intresseorganisation inom områden med beröring till uppdraget kring SBR

Deltagande myndigheter vid hearingen

 • Bolagsverket
 • Bokföringsnämnden
 • Finansinspektionen
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Statistiska centralbyrån
 • Skatteverket
 • Tillväxtverket

Kontaktperson hos Bolagsverket

Thomas Flank
thomas.flank@bolagsverket.se
060-18 47 56

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsinformation

Taggar

 • myndighetssamverkan

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterade nyheter

Relaterade event