Nyhet -

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Den 10 september lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte över till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bakom rapporten står Bolagsverket, Skatteverket, Lantmäteriet, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och SKL samt flertalet samverkanspartners. Uppdraget samordnades av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Vad har ni arbetat med i uppdraget?

– I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där vi, offentlig sektor, kan utbyta digital information mellan varandra på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt, säger DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

– Det känns jätteroligt att vi tillsammans kommit fram till vad som är nästa steg. Jag ser fram emot nya uppdrag och en spännande utveckling där vi kommer att fortsätta att bidra, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi har tagit fram en första arkitektur, en konceptuell målbild som beskriver en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte där aktörer och tjänster uppträder i symbios med varandra, säger Daniel Antonsson, chef digital arkitektur på DIGG.

– Vi beskriver även vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att bygga denna infrastruktur, fortsätter Daniel.

– Resultatet från regeringsuppdraget är inte en ny färdig teknisk lösning. Resultaten beskriver vad vi behöver göra härnäst för att gå vidare. För vi behöver växla upp takten, annars halkar Sverige efter, menar Daniel.

Vilka positiva effekter kan detta gemensamma informationsutbyte ge för samhället och offentlig sektor?

– I den direkta verksamheten inom offentlig sektor, kommer man dessutom kunna minska de administrativa kostnaderna och bli effektivare tack vare en ökad återanvändning av gemensamma lösningar, säger Daniel Antonsson.

– Beräkningar som gjorts i våra grannländer visar på att stora samhällsekonomiska effekter och nyttor uppkommer av ett tillgängliggörande och användande av offentliga data. Vi antar att samma skulle gälla även för Sverige, fortsätter Daniel.

Hur gynnas medborgarna av dessa resultat?

– I en förlängning tror jag vi kommer kunna förenkla för alla typer av lösningar där ett informationsutbyte sker. Och medborgaren skulle uppleva offentlig sektor smidigare och enklare att ha kontakt med. Som exempel kanske de bara behöver lämna in sina basuppgifter en gång och till en myndighet, säger DIGG:s generaldirektör Anna Eriksson.

Bakgrund

2018 gav regeringen regeringsuppdraget säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte till Bolagsverket, Domstolsverket, E-Hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket. I uppdraget deltog SKL och DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) samordnade uppdraget.

Förenklat handlar uppdraget om att det ska finnas ett gemensamt, effektivt och standardiserat sätt att skicka och utbyta digital information mellan offentliga organisationer och privatpersoner samt företag och andra organisationer.

Läs mer

Rapport

Säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn (1,2 MB)

Regeringens pressmeddelande

Förslag för säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte

Information på digg.se

Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

Artikel om uppdraget

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Regeringens uppdrag

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Taggar

  • informationsutbyte
  • infrastruktur
  • digitalisering
  • offentlig sektor
  • digital information

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare Faktafrågor, sökning, registerinformation 0771-670 670

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterade event