Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg
Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg

Pressmeddelande -

Bolagsverket varslar 40 om uppsägning

Pressmeddelande från Bolagsverket, 2019-02-06, kl. 10.00

Bolagsverket i Sundsvall har idag efter förhandlingar med de fackliga parterna varslat 40 medarbetare om uppsägning på grund av ekonomisk arbetsbrist. Anledningen är ett ansträngt ekonomiskt läge där kostnadsbesparingar är nödvändiga för att säkra finansieringen framåt och nå en ekonomi i balans. Neddragningen av personal omfattar främst funktioner inom stöd och utveckling, handläggande arbetsuppgifter berörs inte.

– Det är ett mycket tungt beslut att behöva säga upp duktiga medarbetare, och vi kommer att göra allt vi kan för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bl.a. genom Trygghetsstiftelsen, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

– Vi behöver ställa om och vidta åtgärder för att klara vårt uppdrag och säkra Bolagsverkets finansiering framåt. Att göra besparingar är helt nödvändigt för att nå vårt mål om en ekonomi i balans och det kommer att göra oss bättre rustade för framtiden, fortsätter Annika Stenberg.

Bolagsverkets intäkter sjunker bland annat beroende på en snabb ökning av digital ingivning, gjorda investeringar och uteblivna anslag för större investeringar, att beslut om avgiftsjusteringar dröjt, minskade ärendevolymer på vissa ärenden där intäkter genereras och minskad försäljning.

– Det är väldigt positivt att företagarna och våra kunder i allt högre utsträckning väljer den digitala vägen, men det innebär också lägre intäkter för oss som är avgiftsfinansierade. Vårt sparade myndighetskapital ska heller inte användas till löpande driftskostnader, utan det ska användas för att göra nödvändiga investeringar i utveckling och digitalisering som gynnar företagen och effektiviserar verksamheten, fortsätter Annika Stenberg.

– Sedan 2017 har vi arbetat väldigt aktivt med Bolagsverkets ekonomi och gjort flera insatser för att minska våra kostnader och öka våra intäkter, men vi kan konstatera att det inte räcker – vår ekonomi går inte ihop på några års sikt och det måste vi hantera.

– Målet är att neddragningen inte ska påverka företagarna eller våra andra kunder. Vi har en pressad situation just nu, men arbetar målmedvetet för att vi ska kunna fortsätta att ha en effektiv verksamhet med nöjda kunder och att vara en attraktiv arbetsplats, avslutar Annika Stenberg.

Sammanfattning

  • Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet som registrerar företag och tillgängliggör företagsinformation som skapar ett värde för hela samhället.
  • Bolagsverket finns i Sundsvall och har idag cirka 590 anställda.
  • Varslet om 40 anställda omfattar främst funktioner inom stöd och utveckling, t ex HR, kommunikation, intern service, verksamhetsutveckling och projektkontor.
  • Varslet rör inte handläggande arbetsuppgifter (exempelvis registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar med mera).
  • Uppsägningar kommer tidigast att ske i mitten av mars efter fortsatta förhandlingar med de fackliga parterna.

Kontakt

Annika Stenberg, generaldirektör, 060-18 43 18, 070-260 10 98, annika.stenberg@bolagsverket.se

Ulf Karnell, kommunikationschef, 060-18 41 03, 070-866 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Taggar

  • varsel
  • myndighet
  • sundsvall
  • uppsägningar

*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med cirka 590 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare Faktafrågor, sökning, registerinformation 0771-670 670
Stefan Tärnhuvud

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterat material