Pressmeddelande -

Lyckad hearing med företagarna om standardiserad företagsrapportering, SBR

I regeringsuppdraget för digital inlämning av årsredovisningar genomfördes en hearing 15 oktober där svenska företagare fick ge sin syn på standardiserad företagsrapportering, SBR. Alla deltagare såg stora vinster i en ökad digital inrapporteringskedja till det offentliga.

– Det finns en stor vilja att gå framåt, både från företagarnas sida och från de deltagande myndigheterna, säger Annika Stenberg, generaldirektör på Bolagsverket.

Bolagsverket driver just nu regeringsuppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar med mera för alla företagsformer (N2018/02033FF). Digital årsredovisning är en del i standardiserad företagsrapportering, SBR, som är ett nytt begrepp i Sverige och syftar till att standardisera finansiell information och skapa ett effektivt och säkert informationsutbyte mellan företag och myndigheter. I uppdragets slutredovisning, som ska vara inlämnad 31 mars 2021, ska begreppet SBR utforskas och Bolagsverket ska ge rekommendationer och förslag på fortsatt arbete inom området.

– Digitalt inlämnad årsredovisning och SBR kommer att förenkla rapporteringen till myndigheterna, säger Lena Munther, uppdragsägare och chef för avdelningen för årsredovisningar på Bolagsverket. Det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige, och därför behöver vi från myndighetssidan titta på nya digitala sätt att strukturera och utbyta finansiell information. Målet är att man som företagare bara ska behöva lämna in information till det offentliga en gång.

Svenska företagares synpunkter viktiga

I beskrivningen för uppdraget framgår det att arbetet ska involvera de som påverkas av en digital finansiell rapportering. Därför arrangerades en hearing 15 oktober där svenska företagare och intresseorganisationer bjöds in för att presentera sina tankar och idéer. Under tre timmar fick Företagarna, Svenskt näringsliv, XBRL Sweden och Nätverket för elektroniska affärer NEA, möjlighet att ge sin syn på SBR och hur de önskar att arbetet fortskrider.

– Hearingen är en viktig del i vårt arbete, säger Lena Munther. Vi kan inte göra detta slutet och utan inspel från de som faktiskt kommer att beröras av SBR. Hearingen gick bra och vi fick med oss viktiga perspektiv till det fortsatta arbetet. Summerat kan man säga att alla tycker att detta är viktigt och är entusiastiska över att arbetet är på gång. De ser vinsterna i ett införande av standardiserad företagsrapportering.

Deltagande myndigheter i arbetet är Bolagsverket, Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Myndigheten för digital förvaltning, Statistikmyndigheten SCB, Skatteverket och Tillväxtverket. Under hearingen deltog flera generaldirektörer från myndigheterna, bland annat Annika Stenberg från Bolagsverket, som uppskattade inspelen och engagemanget.

– Det finns en stor vilja att gå framåt, både från företagarnas sida och från de deltagande myndigheterna, säger Annika Stenberg. Just nu tar vi många steg kring digitaliserad företagsinformation, inte minst när nordens näringsministrar nyligen godkände färdplanen för Nordic Smart Government, NSG.

Material från hearingen finns inom kort att tillgå på Bolagsverkets webbplats.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagsinformation

Taggar

  • myndighetssamverkan
  • bolagsverket

*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 500 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterade nyheter

Relaterade event