Pressmeddelande -

NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nytt steg mot digitalt ekosystem för finansiell information i Norden

Nordens näringsministrar har godkänt en rad insatser som ska bidra till att få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små- och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.

Den 1 september deltog näringsminister Ibrahim Baylan digitalt vid Nordiska ministerrådets årliga ministermöte inom hållbar tillväxt med inriktning på näringspolitik. I ministrarnas paket ingår en fortsatt satsning på Nordic Smart Government (NSG), som är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprogrammen inom näringssektorn de närmaste åren. På mötet godkändes och lanserades en strategisk plan (roadmap) för programmet.

Visionen för NSG är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

Målet är att skapa en transparent och digital nordisk region där små och medelstora företag kan utbyta affärsdata i realtid på ett säkert sätt. Det gäller både datautbyte mellan företag och automatisk inrapportering till myndigheter.

Näringsministrarnas paket handlar om åtta konkreta initiativ för åren 2021-2024 till ett värde av 250 miljoner DKK. Initiativen ska underlätta för nordiska företag att verka över gränserna och stödjer visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.

– Vi har idag enats om åtta initiativ för digitalisering, företagande och tillväxt i Norden och jag är särskilt glad över att arbetet med NSG nu kan fortsätta. Genom fortsatt samskapande mellan näringslivet och myndigheter i Norden kan vi skapa ett ekosystem för finansiell information som verkligen kommer att ge våra företagare stor nytta, säger Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan.

Målet med NSG är att göra företagens ekonomiska data tillgängliga och användbara för innovation och tillväxt på ett säkert sätt. Det ska skapa en mer transparent och integrerad region, där det blir lättare for nordiska företag att handla med varandra, rapportera till myndigheterna och utveckla nya digitala lösningar med hjälp av bättre och mer tillgänglig data.

– Med Nordic Smart Government får vi data i realtid om företagen. Det ger företagen en bättre överblick över sin ekonomiska situation och gör det till exempel snabbare och lättare för företagen att få en kreditvärdering av banken för ett lån. Data i realtid gör det lättare för företagen att göra affärer i rätt tid, och skapar också en ökad likviditet på marknaden, till stor nytta för både näringslivet och välfärden, säger Danmarks näringsminister Simon Kollerup.

Nordic Smart Government går snart in i nästa fas, där det offentliga och privata ska samarbeta nära om att implementera konkreta initiativ. Ett första steg är utvidga användningen av elektroniska fakturor på tvärs i Norden, så att en faktura från Sverige lätt kan bokföras i Danmark.

– NSG är ett nyskapande sätt att se på företagens hantering av uppgifter och finansiell information i beställningar, fakturor, kvitton och vid bokföring och rapportering. Företagen har kontroll över sina uppgifter och kan dela dem i realtid. Myndigheter och privata aktörer hämtar själva de uppgifter de behöver hos företagarna, vars administration och uppgiftslämnande minskar betydligt, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

– Jag är glad och stolt över att färdplanen för NSG nu är godkänd och att arbetet fortsätter med nästa fas. Tillsammans med näringsliv och myndigheter, ska vi skapa framtidens digitala ekosystem genom att fortsätta göra finansiell information och affärsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt, säger Annika Stenberg.

– Bolagsverket är fortsatt starkt engagerade i NSG och vi är glada över det goda samarbetet inom Norden med såväl privata som offentliga aktörer. Vi välkomnar alla aktörer som är intresserade av att bidra i arbetet framåt för hitta nya lösningar och skapa verklig nytta för företagarna och hela samhället. För att lyckas är vi beroende av att utveckla och samskapa med både tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och med andra myndigheter, avslutar Annika Stenberg.

Mer information:

Annika Stenberg, generaldirektör Bolagsverket, telefon: 060-18 43 18, e-post: annika.stenberg@bolagsverket.se

Dani Dawoodson, chef kundmötesavdelningen, telefon: 060-18 46 00, e-post: dani.dawoodson@bolagsverket.se

Ulf Karnell, verksamhetsutvecklare Bolagsverket, telefon: 070-866 22 36, e-post: ulf.karnell@bolagsverket.se

Anna Kelly, verksamhetsutvecklare Bolagsverket, telefon: 076-544 19 58, e-post: anna.kelly@bolagsverket.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Faktaruta:

Nordic SmartGovernment (NSG) är ett samarbetsprogram för att anpassa den digitala infrastrukturen i Norden. Visionen är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

Arbetet i NSG sker över de nordiska gränserna genom samskapande mellan såväl privata som offentliga aktörer.Programmet omfattar många intressenter som tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och 17 myndigheter från alla nordiska länder. De myndigheter som har ansvar för registrering av företag leder arbetet, i Sverige sker arbetet i nära samverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Mer info på: https://nordicsmartgovernment.org/

Vad ska NSG göra?

Målet är att göra affärsdata tillgänglig och användbar över hela Norden – och därigenom integrera regionen ytterligare. För att nå målet och uppfylla visionen ska ett nordiskt digitalt ekosystem skapas för ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert realtidsflöde av strukturerad och standardiserad data. För det krävs samverkan över nationer och mellan privata och offentliga aktörer.

Varför ska NSG göra det?

Stor nyttor kan realiseras. Genom att göra affärsdata tillgänglig och användbar för företag och myndigheter, kan 25-27 miljoner euro sparas årligen från 2027. Samtidigt blir vardagen enklare för våra nordiska företag genom att den administrativa bördan minskas och företagen istället får göra det som de är bäst på – att utveckla sig företag! Stor nytta skapas även för andra intressenter som tjänsteleverantörer inom finanssektorn, affärssystemleverantörer och offentliga aktörer.

Det nordiska samarbetet

Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. https://www.norden.org/sv

Danmark är ordförande för de nordiska näringsministrarna 2020 och den 1 september hölls ett digitalt Nordiskt Näringsministermöte där bland annat en strategisk plan (roadmap) godkändes för NSG. Arbetet framåt stöds av Nordic Innovation, som är en institution under Nordiska ministerrådet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Länkar:

Pressmeddelande från Nordic Innovation/Nordiska Ministerrådet, 2020-09-01:
Norden satsar 250 miljoner DKK på ett grönt och digitalt näringsliv
https://www.norden.org/sv/news/norden-satsar-250-miljoner-dkk-pa-ett-gront-och-digitalt-naringsliv

Film om de 8 initiativen godkända av nordens näringsministrar
https://youtu.be/P-d62WN2jCo

Mer information om Nordic Smart Government (NSG)
https://nordicsmartgovernment.org/

NSG roadmap (färdplan, PDF, engelska)
https://nordicsmartgovernment.org/sites/default/files/2020-09/NSG_Roadmap.pdf

Information om NSG på Bolagsverket
https://bolagsverket.se/nsg

Pressmeddelande 2018-05-15 från Bolagsverket: Första steget mot ett digitalt ekosystem
https://www.bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2018/forsta-steget-mot-ett-digitalt-ekosystem-1.16628

Pressmeddelande från 2018-05-15: Nordiska ministrar: Företagens rapportering ska förenklas
https://www.norden.org/en/node/4900

Pressmeddelande Näringsdepartementet 2020-09-01
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/naringsminister-ibrahim-baylan-deltar-digitalt-vid-ministermote-i-nordiska-ministerradet/

Pressmeddelande Finlands näringsminister 2020-08-28
https://tem.fi/-/pohjoismaiden-ministerineuvoston-kokouksessa-aiheena-elinkeinoelaman-elpyminen-koronakriisista?languageId=en_US

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsinformation

Taggar

 • nordic smart government
 • finansiell information
 • e-faktura
 • e-kvitto
 • skatteverket
 • bolagsverket
 • affärsdata
 • scb
 • annika stenberg
 • nsg
 • ibrahim baylan
 • norden
 • e-order
 • digitalt ekosystem

*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 500 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Allmänna frågor, kundtjänst

Presskontakt Direktkontakt med handläggare Faktafrågor, sökning, registerinformation 0771-670 670

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event