Pressmeddelande -

Stor ökning av nyregistrerade företag - Bolagsverket förstärker organisationen

Antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket har ökat under hela 2020 och bara under oktober månad ökade nyregistreringen med över 20 procent. För att svara upp tillsvidareanställer nu Bolagsverket 18 handläggare och en sektionschef till årsredovisningsavdelningen som bildar en ny sektion.

2020 har sett stor en ökning av registrerade företag hos Bolagsverket. Hittills i år är ökningen över 10 % och under oktober månad över 20 %. Ett ökat företagande innebär fler inskickade årsredovisningar till Bolagsverket, och därför startas en ny sektion på årsredovisningsavdelningen med 18 personer och en sektionschef.

– Vi har haft ett högt inflöde ett bra tag och kunderna ökar, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen. Därför startar vi en ny sektion och tillsvidareanställer 18 handläggare och en sektionschef. Med en stabil grundbemanning kommer Bolagsverket bättre att möta kundernas efterfrågan över tid och förbättra handläggningstiderna.

Tidigare har ett högt inflöde av årsredovisningar avhjälpts med visstidsanställda. Med fler egna resurser och en ny sektion kommer arbetet att ske med förbättrad kontinuitet och större möjligheter att fördjupa kompetensen hos medarbetarna. När inflödet av årsredovisningar är särskilt högt, till exempel under sommarmånaderna och i början av hösten, kommer likt tidigare extra personal att tas in.

Stora fördelar med digital inlämning

Även om fler och fler väljer att skicka in årsredovisningen digitalt så skickar över 80 % in via post. Bolagsverket arbetar för att fler ska se fördelarna med att lämna in årsredovisningen digitalt.

– Våra kunder gör sina ärenden digitalt i betydligt högre utsträckning än tidigare men postvägen dominerar fortfarande, säger Lena Munther. Vi vill att fler ska upptäcka hur enkelt och säkert det är att lämna in digitalt. Det sparar tid och årsredovisningen registreras direkt hos oss om den är komplett. På Bolagsverket.se finns mer information om hur du går till väga.

Mer information lämnas gärna

Eva Wallgren

Enhetsschef årsredovisningsavdelningen Bolagsverket
060-184535
eva.wallgren@bolagsverket.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Taggar

  • starta företag
  • årsredovisning
  • företagande
  • nyregistrerade företag

Regioner

  • Sundsvall

*****************************************************************

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att registrera och tillgängliggöra företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Vi är en avgiftsfinansierad statlig myndighet med drygt 500 anställda i Sundsvall som
– registrerar företag och ändringar i företag, tar emot årsredovisningar m.m.
– erbjuder företagsfakta (information om företag och föreningar ur våra register)
– i samverkan med andra aktörer bidrar till en enklare vardag för företag och företagande

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tfn: 0771-670 670, www.bolagsverket.se, bolagsverket@bolagsverket.se
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se
Sök och köp företagsfakta: www.bolagsverket.se/foretagsfakta
Upptäck fördelarna med våra e-tjänster: www.bolagsverket.se/etjanster
Statistik om företag och föreningar: http://bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
Pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bolagsverket

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud

Presskontakt Pressansvarig 073-181 60 04

Relaterade nyheter