Pressmeddelande -

Boliden avyttrar markområde på Irland

Boliden har avyttrat ett markområde i anslutning till zinkgruvan Tara på Irland. Markområdet saknar betydelse för gruvverksamheten i Tara. Försäljningslikviden uppgår till cirka SEK 186 miljoner och Boliden gör genom försäljningen en reavinst på cirka SEK 150 miljoner efter skatt. Reavinsten kommer att redovisas under det tredje kvartalet 2004. För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Boliden är ett av världens ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på nära 18 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se

Ämnen

  • Företagande