Pressmeddelande -

Boliden investerar i nytt reningssystem på Rönnskär

Boliden investerar 101 miljoner kronor i ett nytt system för rening av processgaser från kopparsmältverket Rönnskär i Skelleftehamn. Investeringen kommer att resultera i en kapacitetsökning motsvarande 15 000 ton färdig koppar per år samt en årlig resultatförbättring på cirka 40 miljoner kronor. - Investeringen innebär både ökade intäkter och minskade kostnader, säger Jan Johansson, VD och koncernchef för Boliden. Det nya reningssystemet medför att genomsättningen på Rönnskärs smältenheter kan ökas ytterligare och konverterhallen, där råkoppar framställs, blir effektivare. Investeringen omfattar ett nytt stoftfilter, s k hetgas-EGR, med kringutrustning. Förutom minskade utsläpp av stoft ger det nya gasreningssystemet även minskade underhålls- och deponikostnader. Anläggningen beräknas tas i drift under hösten 2007. För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör Boliden AB, tel 08-610 15 57, 070-618 95 95 Roger Sundqvist, Platschef Rönnskär, tel 0910-77 34 00, 070-399 72 91 Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada. www.boliden.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans