Pressmeddelande -

Boliden refinansierar syndikerat lån på 600 MEUR

Boliden har framgångsrikt genomfört en refinansiering av bolagets banklån om 600 MEUR. Det nya låneavtalet löper på fem år, med en option på ytterligare upp till två års förlängning, och ersätter Bolidens gamla bankavtal om 840 MEUR som tecknades 2004. ”Jag kan konstatera att förtroendet för Boliden är stort hos våra långivare och att vi erhållit en långfristig finansiering på än bättre villkor. Ledningen prioriterar en stark balansräkning för att möjliggöra en framtida tillväxt, säger Jan Johansson, VD och koncernchef i Boliden. Den genomsnittliga löptiden på Bolidens skuldportfölj uppgår efter transaktionen till 5,5 år, varav andelen obligationslån som förfaller mellan år 2012-2016 utgör cirka 37 procent av skuldportföljen. Det nya bankavtalet har tecknats med ett syndikat om 11 banker med ABN AMRO Bank N.V., DnB NOR Bank ASA, HSH Nordbank AG, Nordea Bank AB, SEB Merchant Banking Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank i ledande roller. För ytterligare information vänligen kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef, Boliden AB, tel 08-610 1602, 070-555 02 02 Staffan Bennerdt, Ekonomi- och finansdirektör, Boliden AB, tel 08-610 1520, 070-513 61 14 Ulf Söderström, Informationsdirektör, Boliden AB, tel 08-640 1557, 070-618 95 95 Boliden är ett av Europas ledande gruv- och smältverksföretag med anläggningar i Sverige, Finland, Norge och på Irland. Bolidens huvudprodukter är koppar, zink, bly samt guld och silver. Viktiga verksamheter är också prospektering och metallåtervinning. Bolaget har cirka 4 500 anställda och en omsättning på 20 miljarder kronor. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och på Torontobörsen i Kanada www.boliden.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans