Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2006

Boliden redovisar ett rekordresultat för första kvartalet Första kvartalet 2006 • Nettoomsättning uppgick till 7 337 (4 458) Mkr. • Rörelseresultatet förbättrades till 1 750 (398) Mkr. • Nettoresultatet ökade till 1 239 (256) Mkr. • Resultat per aktie förbättrades till 4,28 (0,88) kr. Väsentliga händelser • Fortsatt stark global metallmarknad med ökade koppar- och zinkpriser. • Kraftig ökning av malmreserverna i Garpenberg. • Nytt avtal ökar nickelsmältningen i Harjavalta. Kontaktpersoner för information: Jan Johansson, VD och koncernchef jan.c.johansson@boliden.com Tel +46 8 610 16 02 Mobil +46 70 555 02 02 Ulf Söderström, Informationsdirektör ulf.soderstrom@boliden.com Tel +46 8 610 15 57 Mobil +46 70 618 95 95 Staffan Bennerdt, Finansdirektör Staffan.bennerdt@boliden.com Tel +46 8 610 15 20 Mobil +46 70 513 61 14 Se rapporten i sin helhet. www.boliden.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans