Gå direkt till innehåll
Borås tar fram ny etableringsstrategi för stadskärnan efter Corona

Pressmeddelande -

Borås tar fram ny etableringsstrategi för stadskärnan efter Corona

Tre månader in i en fortsatt rådande pandemi, har Borås city redan kartlagt ett framtida scenario och vilka åtgärder de olika aktörerna på kort och lång sikt måste ta vid för att minimera effekten av Coronapandemin. I mitten av juni samlades fastighetsägare, politiker och tjänstepersoner för att skapa en gemensam bild av vad framtidens innehåll i Borås stadskärna kan tänkas vara och vad som krävs för att få det att hända.

- Vi förväntar oss att coronapandemins effekt på stadskärnan kommer att ge fler vakanta lokaler. Genom att så tidigt som möjligt få en bild av hur mycket yta som kan tänkas bli tom vill vi se på möjligheten för att fylla de med rätt innehåll. Tack vare vår starka samverkan i de här frågorna är vi redan inne på det långsiktiga arbetet, säger Caroline Wallin, cityledare.

Sedan hösten 2019 har Borås stad och Centrumfastighetsägarna i Borås samfinansierat en etableringskonsult för i ett tidigt skede möta handels strukturomvandling. Syftet har varit att arbeta proaktivt med att få insikt i vilka som är framtidens lokalhyresgäster i stadskärnan. När Coronapandemin slog till valde Borås att intensifiera arbetet och genomförde i mitten av juni en workshop där fastighetsägare, tjänstepersoner och politiker samlades för att ta fram underlag för nya uppdaterade visioner för shoppingstråken i Borås stadskärna.

- Den gemensamma målbilden tillsammans med konkreta åtgärder som varje aktör bör ta gör att vi känner oss rustade för framtiden, säger Daniel Göök, etableringsansvarig Borås Stad

Anna Grundström Ahlqvist, Affärsområdeschef på Castellum fyller på med fastighetsägarnas perspektiv och vikten av ett gemensamt målinriktad arbete.

- Vi kommer att arbeta mer uppsökande gentemot nya etableringar än tidigare. Kartläggningen av framtidens hyresgäster tillsammans med de uppdaterade stråkvisioner som nu tas fram kommer att underlätta för nya kontakter, säger Anna Grundström Ahlqvist.

Staden vill genom att bjuda in till en tidig dialog i förändringar av stadsmiljön och lokaler bidra med snabbare hantering av tillståndsprocesser som till exempel bygglov. 

- Underlaget och arbetet som gjorts har gett oss en helhetsbild av nuläget och vi vill underlätta för de förändringar i stadskärnan som kommer att behöva genomföras. Vi vill genom det peka ut riktningen för staden, säger Kerstin Hermansson (C), kommunalråd.

Borås City, som innehar en viktigt samordnande roll mellan alla parter i arbetet, kommer fortsätta att ha en nära dialog med stadens verksamheter och fastighetsägare.

- Det är viktigt att bejaka alla etableringars möjligheter. Det handlar inte enbart om att fylla på med nya hyresgäster utan också om att ha en nära dialog med befintliga verksamheter som vill växa eller ändra läge i stan, säger Caroline Wallin, Cityledare Borås City.

Anna Liljenby har i sin roll som expert stadsutveckling för Fastighetsägarna en god insyn i den utmaningen flertalet stadskärnor står inför.

- Borås har en stor fördel i att ha arbetat med dessa komplexa frågor under snart ett års tid. Den täta samverkan som finns inte bara mellan staden och fastighetsägare utan även fastighetsägare emellan där man vågar vara transparent och arbetar för hela stadskärnans nytta är väldigt värdefull för att skapa en attraktiv stadskärna även efter Corona.

Arbetet med framtidens innehåll i stadskärnan leds av Borås Citys etableringsgrupp som består av:
Bo Edvinsson, Stadsporten
Anna Grundström Ahlqvist, Castellum
Patrick Hjert, Cernera
Anna Liljenby, Fastighetsägarna
Daniel Göök, Borås Stad
Patrik Ivarson, Järngrinden
Gunnar Brinck, Borås City
Caroline Wallin, Borås City

Ämnen

Taggar


Borås Citys huvuduppgift är att verka för en levande stadskärna. Det gör vi genom ett 40-tal olika aktiviteter under året, där Sommartorsdagarna® är den mest kända. Vi är också en stark röst när det gäller utvecklingsfrågor som trafik, parkeringsplatser, stadsmiljö och tillgänglighet. Ambitionen är att skapa en stadskärna med ett varierat utbud som sjuder av liv och rörelse. Tillsammans med näringsidkare, fastighetsägare, krögare och Borås Stad gör vi det möjligt.

Presskontakt

Caroline Wallin

Caroline Wallin

Presskontakt Cityledare 0703626734

Relaterade nyheter