Gå direkt till innehåll
BORÅS – nominerad till Årets Stadskärna 2016

Pressmeddelande -

BORÅS – nominerad till Årets Stadskärna 2016

Staden Borås är återigen nominerad till utmärkelsen Årets Stadskärna och den 18 mars besöker juryn staden för ett heldagsbesök. Det blir presentationer, diskussioner och naturligtvis rundvandring i stadskärnan.

”Borås är inte som andra städer. Här tänker vi lite annorlunda. Vi har präglats av handel sedan mitten av 1500-talet då knallen reste land och rike runt med sina hantverk. Under drygt 500 år har vi levt nära marknaden för att lyssna och förstå för att sedan utveckla och sälja.” så inleds Borås ansökan.

Juryn består av representanter för Visita, Boverket, Trafikverket, fastighetsbolag, kommun och samverksanorganisationer kring centrumutveckling och utmärkelsen delas ut till den svenska stad som gjort störst framsteg (genom mätbara resultat) i sin förnyelse av centrum.

- Vi blev uppmanade av organisationen Svenska Stadskärnor att skicka in en ansökan, vilket naturligtvis känns väldigt hedrande oavsett hur långt det håller i slutändan. Ansökan kräver en grundläggande genomlysning av de förändringar som skett i stadskärnan de senaste åren, vilket är väldigt nyttigt. När man samlar all utveckling på det här viset blir det väldigt påtagligt även för oss internt hur mycket bra saker som gjorts och fortfarande görs, säger Lisa Statham, Borås City.

- Det skapas otroligt mycket positivt i Borås. Jag tror att vi har vårt driv och entreprenörsanda att tacka för mycket. Vi vill komma framåt och har hittat unika samverkansformer mellan högskola, näringsliv, kommun, icke-kommersiella organisationer, besökare och invånare. Det ger väl förankrade beslut, kortare ledtider och väldigt goda resultat, säger Helena Alcenius, BoråsBorås TME AB.

Borås fick utmärkelsen 2011 och då löd motiveringstexten: "Borås är bra på att vara stad och det märks att de satsar på det. Parterna gör målmedvetna långsiktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. Boråsaktörerna visar upp en mångsidig hög kompetens och drar åt samma håll. Plattformen för utvecklingsarbetet har utvecklats löpande och bygger på en gemensam avsiktsförklaring tillsammans med ett fräscht Borås City AB som nu kompletterats med destinationsbolaget Borås Borås TME. Genom det starka politiska engagemanget har man nått så mycket längre. Borås city andas attraktion och lust!"

Årets Stadskärna 2016
Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut för 22:a året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.

Vinnande stad tilldelas utmärkelsen den 25 maj i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens i Örebro.

Ansökan bifogas som PDF-fil och kan även ses här.

Mer information:
Helena Alcenius, VD BoråsBorås TME AB, 070-541 54 44
Lisa Statham, Cityledare Borås City, 070-649 88 02

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås TME AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material