Gå direkt till innehåll
Nya idéer framtagna för att göra Borås till en bättre stad

Pressmeddelande -

Nya idéer framtagna för att göra Borås till en bättre stad

En bomässa 2021, en ny stadsdel mellan stadskärnan och Knalleland, en kartläggning av mångfaldsarbete och Adventure Borås – norra europas häftigaste äventyrspark. Det är några av idéerna för Borås utveckling som BoråsBorås idégrupper presenterade ikväll.

Uppdraget för respektive idégrupp har varit att levererar varsin vision för sin idégrupp som sedan används av staden och näringslivet för utvecklingsprocesser som gör Borås till en mer attraktiv stad. Under hösten 2014 kommer arbetet med idéerna att fortsätta. Idéerna ska utvärderas och prioriteras, sen är det upp till de som kan och vill att ta vid och förverkliga.

Hur binder man samman Borås City och Knalleland fysiskt och mentalt
Med avstamp i tre år och med tre olika perspektiv vill idégruppen göra Borås City och Knalleland till en ny attraktiv stadsdel. Fler bostäder, nya kommunikationer och mer aktiviteter är idéerna som ska knyta samman två idag skilda noder. Redan år 2018 vill gruppen se förändringar så som fler skulpturer, mer skyltning och en ny lekplats. Till 2025 finns ett nytt e-handelscentrum med showrooms på sträckan och 2035 åker vi helt nya färdmedel och avståndet mellan City och Knalleland finns inte mer, utan allt har blivit innerstad.

Skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar
– Norra Europas bästa och mest spännande äventyrsland - Adventure Borås! Som ett förstahandsval av reseanledningar för barn med familjer är det alltid spännande att besöka Adventure Borås - där Sveriges första Afrika möter den mystiska Nordskogen. Spektakulära miljöer med allt från nära-djur-upplevelser, ett äventyrligt vattenland och en verklighetskopplad virtuell spelvärld till karaktärsfulla figurer och äventyrsboende där övernattningen är en del av upplevelsen - gör Adventure Borås helt unikt i sitt slag. på Adventure Borås kan man tillbringa dagar, ändå räcker tiden inte riktigt till för allt. Därför vill man alltid återvända. Igen och igen. Året runt.

Integrerat och inkluderat Borås
Området som arbetsgruppen har haft att hantera är mycket stort. Det omfattar att alla ska känna sig integrerade och inkluderade i Borås, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller var man bor. Gruppen har bara börjat nysta i allt som kan göras och för att komma vidare är idéerna:
1. Kartlägg – attityder & aktiviteter
Genom ökat samarbete och ökad samordning kan effektivitetsvinster göras. En stor attitydundersökning med fokus på delaktighet i samhället bör genomföras.
2. Sprid information – goda exempel ger positiva spiraler
En viktig insikt i gruppens arbete var hur mycket som görs på området redan idag. Genom att sprida information om vad som görs idag och vilka resultat som uppnåtts kan attityder förändras. Om vi visar allt vi är bra på kan de ge effekten att fler vill vara lika bra, vilket skapar fler initiativ och aktiviteter.

Borås 400 år, 2021
”Livet mellan husen”, ”I am Borås” och ”Framtiden” är de tre ledord som presenterades som Borås firande av sina 400 år, 2021. Dessa teman innehåller planer på en bomässa, en mosaik av Boråsares berättelser och ett firande som är ett avstamp mot framtidens Borås. Gruppen lyfter inte bara firandet år 2021 utan även vägen dit som viktig att fokusera på.

Idégrupperna 2014 är antagna av BoråsBorås TME ABs styrelse och består av frivilliga representanter från Borås Stad och näringsliv som engagerar sig i ämnen som behöver komma upp i ljuset, bli förankrade och goda målbilder för att kunna förbättra och utveckla staden.

Bifogat finns: Dokumentation av Idégrupperna 2014 – en sammanfattning av idégruppernas arbete Presentationer Idégrupperna 2014 – detta är det material som redovisades på ERFA-mötet den 3 juni

Mer information
Ansvarig projektledare Idégrupperna 2014: Anna Liljenby, 0705 - 41 78 89

Idégruppsordföranden:
Hur knyter vi samman Borås City & Knalleland: Mia Landin, Svenska Stadshotell, 0705-427704

Reseanledningar: Per-Anders Nilsson, NilsonCRWTH, 0705-121731

Integrerat och inkluderat Borås: Ann-Marie Ekström (Fp), 2:a vice ordf Kommunfullmäktige, 0702-749940

Borås 400 år: Marie Ingvarsson, Borås Stad, 0768-887118

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material