Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya målbilder för Borås utveckling tas fram av stad och näringsliv

Tisdag den 18 mars går startskotten för ”Idégrupperna 2014”, som ska arbeta med att ta fram tydliga målbilder för Borås utveckling. Idégrupperna genomfördes första gången 2008 då bland annat ett kongresshus i Borås var en av målbilderna som nu blivit verklighet. Idégrupperna består av politiker, tjänstemän och näringsliv. Innan sommaren ska varje grupp presentera en tydlig målbild för sitt ämnesområde.

– Efter att vi hade genomfört ”Idégrupperna 2008”, började det hända saker i Borås. Det vinnande konceptet var att politik, tjänstemän och näringsliv såg samma målbilder och då kunde börja arbeta gemensamt för att genomföra det satsningar man önskade för Borås. De flesta av visioner vi hade då är genomförda, eller så pågår ett arbete kring dem. Därför behövs nu nya målbilder för att göra Borås till en bättre stad att besöka, bo, arbeta och studera i, berättar Helena Alcenius, vd BoråsBorås TME AB.

Idégrupperna 2014 är:

  • Skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar
  • Hur binder man samman city och Knalleland - fysiskt och mentalt
  • Integrerat och inkluderat Borås
  • Borås 400 år, 2021

Uppdraget för Idégrupperna är att leverera varsin tydlig vision för sitt ämne som används av staden och näringslivet för att få till stånd utvecklingsprocesser som gör Borås till en mer attraktiv stad. Idégrupperna består av frivilliga representanter från staden och näringslivet. Genom blandningen på deltagare skapas bra förutsättningar för ämnena att bli bli brett förankrade och därmed målbilder. Dessa behövs för att kunna förbättra och utveckla staden.

Arbetet drivs av BoråsBorås TME AB som i sitt uppdrag verkar för Borås utveckling.

Bakgrund ”Idégrupperna 2008”
Hösten 2008 genomfördes i partnerskapet BoråsBorås ett idéarbete över fyra områden.

Cityupplevelser - där stadskärnan måste utvecklas med mer boende och mer innehåll mot en mer mogen målgrupp med unika kulturupplevelser och uppmaningen ”Reclaim Textile”. Genomförda målbilder är bland annat; Skulpturbiennal, fler boende i stadskärnan, Textile Fashion Center.

Mötesindustrin - att utveckla Borås som mötesstad för kongresser. Genomförda målbilder är bland annat; Kongresshus och Borås Convention Bureau.

Evenemang - att strategiskt och fokuserat arbeta med evenemang för att stärka stadens image. Genomförda målbilder är bland annat; SM-veckan och O-ringen kommer till Borås.

Borås Event - området kring Knalleland, Djurparken, Borås Arena och där målet var att det skulle hamna på varje svensk barnfamiljs ”måstebesökalista”. Genomförda målbilder är bland annat; Arbetsgrupp som samverkar i området.

Mer information bifogas:
- Presentation av Idégrupperna (med deltagarlista) 2014

Mer information
Helena Ransjö Alcenius, vd BoråsBorås, 0705-415444
Anna Liljenby, projektledare Idégrupperna, 0705-417889

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material