Gå direkt till innehåll
Sommarens friidrottsmästerskap redan dubbelt hållbarshetsdiplomerat

Pressmeddelande -

Sommarens friidrottsmästerskap redan dubbelt hållbarshetsdiplomerat

I dagarna blev det klart att European Athletics U20 Championships Borås 2019 erhåller dubbla hållbarhetsdiplomeringar. Dels Miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas, dels European Athletics egen hållbarhetsmärkning Green Inspiration.

- Det ger en riktigt bra magkänsla och är väldigt glädjande så klart. Sustainability (som innefattar hållbarhet generellt, miljömässigt, ekonomiskt och socialt) är ett av ledorden kring sommarens mästerskap och vi jobbar hårt på att skapa ett så hållbart evenemang som det är möjligt. Att få klart med två diplomeringar på en gång är naturligtvis väldigt roligt och känns som ett extra kvitto på att vi arbetar åt rätt håll, säger Catharina Sparre, verksamhetsutvecklare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt ansvarig för hållbarhetsfrågor under European Athletics U20 Championships Borås 2019.

Miljödiplomerat event enligt Svensk Miljöbas är något som Borås jobbat med under ett antal år och exempel på tidigare event som fått diplomeringen är No Limit Street Art och SM-veckan Borås 2017. Green Inspiration syftar både till att värna mijön och att förmedla hållbara, goda levnadsvanor och inspirera till rörelse och träning.

- Vi i de skandinaviska länderna är duktiga på tänket inom de här områdena och förutsättningarna är goda eftersom man i ett tidigt skede tittat på hela organisationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Alltifrån valet av produkter till information och utbildning för organisationens personal och volontärer. Det miljöarbete som staden arbetat med under flera år i kombination med det evenemangsspecifika arbetet som Catharina m fl har utfört har slagit väl ut. Det är så väl genomfört att European Athletics (Europeiska friidrottsförbundet) vill ta del av materialet för att använda det på framtida evenemang vilket verkligen är en fjäder i hatten, säger Tommy Andersson, projektledare European Athletics U20 Championships Borås 2019.

Mer information
boras2019.com
Eventdiplomering enligt Svensk Miljöbas
Green Inspiration

- Catharina Sparre, verksamhetsutvecklare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad samt ansvarig för hållbarhetsfrågor under European Athletics U20 Championships Borås 2019, 072-885 16 20
Tommy Andersson, projektledare European Athletics U20 Championships Borås 2019, 076-623 05 72

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterade nyheter