Gå direkt till innehåll
Team Borås stärker större evenemang i Borås

Pressmeddelande -

Team Borås stärker större evenemang i Borås

Borås förgylls med allt fler och större evenemang. Under de närmaste två åren står Borås värd för två av stadens största evenemang någonsin, SM-veckan 2014 och O-ringen 2015. Då och under ett flertal andra evenemang krävs massor av ideella krafter som vill ge gäster och evenemangsbesökare ett gott värdskap och samtidigt få en nära upplevelse av evenemanget.

- Volontärer är mycket viktiga personer för ett större evenemang, särskilt nu när vi står inför två av våra största evenemangsutmaningar i Borås historia. Volontärsuppdragen kommer att vara många och varierande och kan handla om allt ifrån att jobba med ackreditering, media, gästservice eller säkerhet till enklare uppgifter som att flytta material, säger Ulrika Lindstedt Svensson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad.

Den nedre gränsen för volontärsuppdrag i Team Borås är satt till 18 år, uppåt finns ingen åldersgräns. Personer med olika ålder, erfarenhet, kulturell- och språklig bakgrund skapar en bredd och god dynamik. Innan man får ett volontärsuppdrag genom Team Borås måste varje individ delta i en volontärutbildning vid ett par tillfällen innan evenemanget.

- Vi vill att alla våra volontärer får en gemensam bas av värdskap, säkerhet, miljömedvetenhet samt evenemangsinformation. Efter utbildningen och avslutad volontärsinsats får man ett intyg över sina nya erfarenheter som kan hjälpa till att stärka volontärens CV, säger Stina Hallhagen, projektledare BoråsBorås TME AB.

Genom att samla volontärer och volontärsuppdrag, för en rad evenemang, i en gemensam databas hoppas projektet skapa synergieffekter för att lättare kunna locka personer med rätt erfarenhet till ett specifikt evenemang. Projektet smygstartade under hösten men lanseras nu på bred front för att locka volontärer till kommande evenemang, första uppdrag ut blir SM-veckan i Borås sommaren 2014.

Intresserade personer kan läsa mer och registrera sina uppgifter på teamboras.se

Mer information
Ulrika Lindstedt Svensson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad, 033-35 70 49
Stina Hallhagen, BoråsBorås AB, 0734-15 36 59

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material