Pressmeddelande -

Borealis presenterar ökad tillväxt under första kvartalet

Borealis fortsätter att investera för framtiden Nyckeltal (Kvartalet som avslutades 31 mars 2006) 1 kv 2006 1 kv 2005 4 kv 2005 1-4 kv 2005 Försäljningsintäkter EUR M 1,332 1,144 1,264 4,814 Rörelseresultat / (förlust) EUR M 36 110 45 236 Nettoresultat / (förlust) efter skatt EUR M 31 84 52 226 Minskning / (ökning) av räntebärande skuld, netto EUR M (79) (89) (29) (110) Skuldsättningsgrad % 49 44 44 44 Borealis presenterade idag det finansiella resultatet för första kvartalet och rapporterade ett rörelseresultat på 36 miljoner euro. Resultatet påverkades negativt av kostnader i samband med det nyligen tagna beslutet att stänga HD-fabriken (110.000 ton) i Norge, som ligger i linje med Borealis strategiska inriktning, vilket kommer att förbättra Borealis övergripande konkurrenskraft. Innovationsmöjligheterna stärks Borealis meddelande för ett tag sedan beslutet att utveckla sitt Innovation Centre i Linz, Österrike till ett center för sina internationella forskningsaktiviteter. Detta kommer att innebära en betydande ökning av antalet anställda vid centret och Borealis kommer att investera 25-30 miljoner euro de kommande fem åren. Beslutet är en del av en överenskommelse med delstatsregeringen i Upper Austria att investera 19 miljoner euro till och med 2011 för att etablera Upper Austria-regionen som ett forskningscentrum för plastindustrin. I nära samarbete med Johannes Kepler-universitetet och Wels Advanced Technical College kommer detta åtagande att leda till ökade utbildningsaktiviteter och resurser. Borealis meddelade också att man kommer att investera 6-7 miljoner euro för att förstärka sitt Innovation Centre i Finland. Man meddelade också planer på att skapa ett Innovation Centre i Abu Dhabi som en del av Borouge tillväxt och framgång, Borealis joint venture med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Den räntebärande skulden ökade med 79 miljoner euro under första kvartalet på grund av en ökning av det arbetande kapitalet, en konsekvens av högre priser och ökade försäljningsvolymer samt 45 miljoner euro i vinstutdelning. Koncernchef John Taylor i en kommentar till resultatet: “Första kvartalet karaktäriserades av fortsatt ökning av råvaru- och energipriser i kombination med osäker efterfrågan. Trots det lyckades vi ändå att framgångsrikt kommersialisera kapacitetsökningarna under förra året, vilket ytterligare stärkte vår marknadsposition i Europa. Under dessa omständigheter fortsätter vi att försöka höja priserna på våra plaster för att bibehålla lönsamheten.” End För mer information, kontakta: Media: Nancy Helledie, Public Affairs Director, Borealis A/S, tel. +45 45 96 61 80 lypresbo@borealisgroup.com Finans: Mahmoud Salem, Group Funding Manager, Borealis A/S, tel. +45 45 96 62 73 mahmoud.salem@borealisgroup.com Borealis är en ledande leverantör av innovativa, värdeskapande plastkoncept. Med mer än 40 års erfarenhet inom polyeten- (PE) och polypropen- (PP) branschen och vi inriktar oss på marknaderna för rörsystem, energi- och kommunikationskablar, bildetaljer och avancerade förpackningar. Vår teknologi formar plastprodukter som utgör ett väsentligt bidrag till det samhälle vi lever i. Vi är fast beslutna att vara ledande för att ‘Shaping the Future with Plastics’. Läs mer om oss på www.borealisgroup.com Borouge är ett Borealis joint venture med Abu Dhabi National Oil Company. Vid dess toppmoderna produktionsanläggningar i Ruwais, Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten tillverkas Borstar polyetenprodukter för marknaderna för rör, kabel och avancerade förpackningar. Borouge är ensamleverantör av hela Borealis produktsortiment i Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet. Borstar är Borealis egenutvecklade teknologi för differentierade PE- och PP-produkter. Borstar är ett registrerat varumärke som ägs av Borealis A/S.

Ämnen

  • Ekonomi, finans