Gå direkt till innehåll

Ämnen: Byggnadsindustrin, branschfrågor

Olsson Lyckefors

Olsson Lyckefors Arkitektur grundades 2012 och består idag av 36 arkitekter, inredningsarkitekter och projektledare med kontor i Göteborg och Stockholm. Företaget är verksamt inom ett brett spektrum av affärsområden, från storskaliga arkitekturprojekt inom framför allt bostäder och kontor, till inredningsarkitektur inom hotell och restaurang, privatbostäder och produktdesign. Centralt i verksamheten är en tro på att arkitektur kan påverka, beröra och skapa värden. Med utgångspunkt i en upplevelsebaserad process, skapas rum, former och starka identiteter.

Olsson Lyckefors Arkitektur AB
Hisingsgatan 30
417 03 Göteborg
Sverige