Med anledning av Boss Medias delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2006 inbjuder Boss Media till telefonkonferens

Tid 5 Maj 2006 10:00 – 10:00

Boss Media har härmed nöjet att inbjuda till telefonkonferens fredagen den 5 maj kl. 10.00. Boss Medias VD Johan Berg och Ekonomichef Markus Holm presenterar delårsrapporten och svarar på frågor. Presentationen hålls på svenska. Klockan 11.00 kommer en telefonkonferens att avhållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bossmedia.se i god tid innan telefonkonferensen startar. Delårsrapporten kommer att offentliggöras torsdagen den 4 maj och då också finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.bossmedia.se. För att delta i konferensen, vänligen ring 08-505 201 10 senast fem minuter innan konferensen börjar för att underlätta att konferensen startar i rätt tid. Du måste alltid slå riktnumret för att kunna delta i telefonkonferensen. En inspelad version av presentationen kommer att finnas tillgänglig under tio dagar efter telefonkonferensen på telefonnummer +46 (0)8 5052 0333, kod 704011 (svensk presentation) och kod 704016 (engelsk presentation). För mer information, kontakta: Markus Holm, vVD och CFO, Boss Media AB (publ), telefon: 0470-70 30 00 eller 0709-53 05 85, e-post: markus.holm@bossmedia.se Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.

Ämnen

  • Massmedia

Relaterat innehåll