Pressmeddelande -

Brinova köper logistikfastigheter

Brinova har tecknat avtal om köp av logistikfastigheterna Regulatorn 2 i Huddinge, Njursta 1:21 i Upplands Väsby, Vanda 1 i Stockholm och Jakobsberg 22:16 i Järfälla. Köpeskillingen uppgår till 435 Mkr. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 90 000 kvadratmeter. " Genom köpet stärker Brinova sin position på Stockholms logistikfastighetsmarknad ", säger VD Anders Silverbåge i en kommentar. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22 Mikael Halling, Vice verkställande direktör, tel 042 - 449 22 11 alt 0730 - 70 22 11 Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 290 Mkr per 31 december 2005. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans