Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2006

● Fastighetsintäkterna under perioden uppgick till 64,1 Mkr (49,4) ● Periodens resultat uppgick till 32,4 Mkr (25,2) varav resultat av realiserade värdeförändringar före skatt från förvaltningsfastigheter ingår med 1,8 Mkr (0) ● Resultat per aktie uppgick till 1,83 kr (2,76) ● Orealiserade värdeförändringar före skatt från förvaltningsfastigheter ingår med 27,6 Mkr (20,3) ”Genom Brinovas breddade verksamhet och en stabil kassa skapas en plattform för tillväxt och resultat”, säger Brinovas VD Anders Silverbåge i en kommentar För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Silverbåge, Verkställande direktör, tel 042 - 449 22 22 alt. 0730-70 22 22 Peter Andersson, Ekonomichef, tel 042 - 449 22 44 alt. 0730-70 22 44 Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ett aktivt ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 2 660 Mkr per 31 mars 2006. Brinova är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans