Pressmeddelande -

BRIO VARSLAR 15 TJÄNSTER

BRIO varslar 15 tjänster inom BRIO Logistics, vilket är den del inom koncernen som hanterar bolagets lager. Varslet är en följd av pågående åtgärdsprogram "BRIO 2008", som syftar till att effektivisera verksamheten och öka lönsamheten. BRIO Logistics har idag 41 anställda i Osby. Besparingen förväntas bli 3 MSEK per år. Företagets långsiktiga strategi är fortsatt att Logistics i Osby ska utgöra centrallager för BRIO-koncernen i Europa. I oktober 2005 inleddes åtgärdsprogrammet "BRIO 2008", för att förbättra BRIOs långsiktiga utveckling, konkurrenskraft och lönsamhet. Programmet har ett kort- och långsiktligt perspektiv där fokus ligger på att öka försäljningen, samt att identifiera möjliga effektiviseringar för att minska kostnaderna. En analys har visat att lagerhanteringen är ett område inom BRIO där det är möjligt att effektivisera verksamheten ytterligare. Åtgärderna medför en effektivare lagerhantering, vilket i sin tur har lett till en övertalighet. - Vi måste se över alla delar inom BRIO för att stärka vår position på leksaksmarknaden. Det är alltid tråkigt att behöva varsla personal, men vi kommer att stötta de medarbetare som behöver lämna BRIO. Samtidigt måste vi skapa en konkurrenskraftig och modern logistikorganisation, som lättare kan anpassas efter de säsongsvariationer som präglar vår bransch, säger Thomas Bräutigam, koncernchef för BRIO. Totalt varslas 15 tjänster varav 14 är kollektivanslutna och en är tjänsteman. BRIO Logistics har 41 anställda i Osby innan varslet. Förhandlingar med respektive fackförbund har inletts. BRIO släpper sin rapport för första kvartalet den 15 maj 2006. För mer information kontakta: Thomas Bräutigam, koncernchef, tel 0479-19 407 BRIO är ett svenskt företag som utvecklar och säljer leksaker, barnvagnar och barnmöbler. Företaget grundades 1884 och är idag en internationell koncern med varumärkena BRIO, ALGA, SIMO och Carena. I koncernen ingår också Scanditoy, en omfattande grossistverksamhet för leksaker i Norden. BRIO har drygt 600 anställda, finns representerat i ett femtiotal länder och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1985. www.brio.net BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.

Ämnen

  • Industri, tillverkning