Pressmeddelande -

KVARTALSRAPPORT Januari - Mars 2006

SVAGT RESULTAT – FORTSATT FOKUS PÅ PRODUKTUTVECKLING • Nettoomsättningen uppgick till 232,8 (237,9) Mkr • Rörelseresultat uppgick till -40,4 (-35,9) Mkr • Resultat efter skatt uppgick till -47,0 (-40,7) Mkr • Resultat per aktie uppgick till -8,39 (-7,28) kr VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN • Den 13 mars 2006 slöt BRIO ett avtal med amerikanska K’NEX som från och med den 1 juni blir BRIOs exklusiva leksaksdistributör i Nordamerika. Avtalet ska ses i ett långsiktigt perspektiv och i samband med avtalet avvecklas verksamheten i det egenägda säljbolaget, BRIO Corp, i USA. • Den 2 maj varslades 15 personer inom BRIOs lagerhantering som en del i det pågående handlingsprogrammet ”BRIO 2008”. • Distributionsavtalet för Plantoys löper ut vid årsskiftet och distributionsavtalet för Dorel, med varumärkena ”Maxi Cosi” och ”Quinny”, löper ut i juli i år. Avtalen kommer inte att förnyas och försäljningsbortfallet beräknas årligen bli 70 miljoner kronor. Kontaktperson för information Thomas Bräutigam, VD och koncernchef, thomas.brautigam@brio.net Tel 0479-190 00

Ämnen

  • Ekonomi, finans