Bröstcancerförbundet i Almedalen: Hur säkerställer vi delaktighet och inflytande inom bröstcancervården?

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 13:06 CEST

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och står för 29 procent av alla cancerfall. En ny Novus-undersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar visar att över 30 procent aldrig har hört talats om att det finns en patientlag som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Sverige har höga ambitioner inom cancervården, just nu ser vi ett stort fokus på de allt för långa köerna, det är viktigt. Samtidigt måste politiken kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt, vi får inte glömma patientens rätt till information, delaktighet och inflytande. Den svenska patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015, nu över en mandatperiod senare visar Novus undersökning att kännedomen om lagen är alarmerande låg.

Välkomna på ett seminarium där Bröstcancerförbundets Generalsekreterare Marit Jenset presenterar "Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården". Rapporten är baserad på en undersökning där förbundets medlemmar fått komma till tals om sina erfarenheter av cancervården. Därefter följer en paneldiskussion med ledande politiker, landstingsledning och Bröstcancerförbundets ordförande samt representanter från näringslivet.

Panel:

Malin Sjölander, Regionråd Kalmar

Susanne Dieroff Hay, Ordförande, Bröstcancerförbundet

Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, SKL

Johan Järte, Medical Director, Lyfepond

Moderator: Jonas Edström, Roche

Tid: 2/7 kl 14:00-15:00

Plats: Specksrum 7

Anmälan sker via: https://roche.confetti.events/cancervrden

Seminariet arrangeras i samarbete med Roche. 

Bröstcancerförbundet är en ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet, som bildades 1982, har 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, opinionsbildning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Via Bröstcancerfonden samlar Bröstcancerförbundet in pengar som går till viktig patientnära bröstcancerforskning och påverkansarbete med målet att förbättra bröstcancerbehandlades situation. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!

Välkomna på seminarium med efterföljande paneldebatt där Bröstcancerförbundets Generalsekreterare Marit Jenset presenterar rapporten "Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården". Rapporten är baserad på en undersökning där förbundets medlemmar fått komma till tals om sina erfarenheter av cancervården.

Läs vidare »

Tre nya ledamöter till Bröstcancerförbundets forskningskommitté

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2019 09:59 CEST

Bröstcancerförbundets styrelse har valt professor Lisa Rydén, docent Johan Ahlgren och docent Johan Hartman till nya ledamöter i forskningskommittén. Forskningskommittén har som uppgift att tillsammans med representanter från Bröstcancerförbundet besluta och bevilja forskningsanslag till patientnära klinisk forskning.

- Vi är hedrade att så framstående personer med djup kunskap inom sina respektive områden som Lisa Rydén, Johan Ahlgren och Johan Hartman kommer att delta i forskningskommitténs arbete. De är ett välkommet tillskott när vi ska gå igenom ansökningar och välja vilka forskningsprojekt vi ska finansiera, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

I Bröstcancerförbundets forskningskommitté deltar:

 • Johan Ahlgren, docent, specialist i onkologi och chef regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
 • Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi
 • Jan Frisell, professor i bröstkirurgi, Stockholm, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
 • Johan Hartman, docent, klinisk patolog, Stockholm, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
 • Barbro Linderholm, docent, överläkare i onkologi, Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Onkologiska kliniken
 • Henrik Lindman, docent, överläkare i onkologi, Uppsala, Akademiska sjukhuset, onkologiska kliniken
 • Malin Sund, professor, överläkare i kirurgi, Umeå, Norrlands Universitetssjukhus
 • Lisa Rydén, professor, överläkare i kirurgi, Lunds Universitetssjukhus, Kirurgicentrum

Från Bröstcancerförbundet deltar Susanne Dieroff Hay ordförande, Rose-Marie Fredrikson vice ordförande, Elisabet Schesny ledamot och Peter Winberg sekreterare.

Fram till 7 juni går det att ansöka om anslag till patientnära klinisk forskning. I september sammanträder forskningskommittén och beslut kommuniceras till de sökande forskarna senast vecka 43.  

För ytterligare information och ansökningsförfarande besök https://brostcancerforbundet.se/om-oss/stipendier-och-anslag/

Under de senaste tio åren har Bröstcancerförbundet delat ut anslag om 86 528 700 kronor till patientnära klinisk forskning. 

Om Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som odelat fokuserar på bröstcancer. Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer bedriver Bröstcancerförbundet insamling för att finansiera bröstcancerforskning, stöd och rehabilitering till drabbade samt information och opinionsarbete. Med ditt bidrag kan vi göra mera för flera. Bli medlem på bröstcancerförbundet.se eller swisha en gåva till 900 59 19. För oss är alla dagar rosa.

Bröstcancerförbundets styrelse har valt professor Lisa Rydén, docent Johan Ahlgren och docent Johan Hartman till nya ledamöter i forskningskommittén. Forskningskommittén har som uppgift att tillsammans med representanter från Bröstcancerförbundet besluta och bevilja forskningsanslag till patientnära klinisk forskning.

Läs vidare »

​Kvinnor med spridd bröstcancer måste få bättre möjligheter till rehabilitering

Nyheter   •   Feb 08, 2019 14:01 CET

Alla med spridd bröstcancer har rätt till rehabilitering. Men okunskapen är stor och dagens riktlinjer följs inte. Därför har vi tagit fram ett beslutsunderlag och en checklista till politiker som handlar just rehabilitering vid spridd bröstcancer.

Livssituationen påverkar viljan att delta i mammografi

Nyheter   •   Feb 05, 2019 10:55 CET

Två av tre fall av bröstcancer upptäcks via screening. Men det kunde vara fler om alla kvinnor gick på mammografi när de kallas. I dag väljer var femte kvinna att avstå undersökningen. I vissa grupper är siffran ännu högre. Åsa Ritenius Manjer är socionom och har i sin avhandling intervjuat kvinnor om deras förhållningssätt till mammografi.

– Det är inte brist på kunskap utan förutsättningar i vardagslivet som får kvinnor att avstå undersökningen, konstaterar hon. En grupp som oftare än andra avstår mammografi är kvinnor med stark ställning i samhället. De lever i relationer och bollar karriär, sociala aktiviteter och resor. De upplever att de har kontroll på tillvaron och sin hälsa.

– De prioriterar inte att gå utan undersöker sig själva och tycker att de vet vad de ska göra om de upptäcker något. En annan grupp som ofta uteblir är kvinnor i den andra änden av den socioekonomiska skalan. Kvinnor som lever i utsatthet. De kanske är ensamstående med barn, har låg inkomst och stor otrygghet i livet. Flera av dem vågar helt enkelt inte gå av rädsla för vad ett eventuellt cancerbesked innebär för deras vardag.

– De har ingen elasticitet i tillvaron. En sjukskrivning skulle vara väldigt svår att hantera för dem, vilket visar vad socioekonomiska skillnader innebär i kvinnors vardag.

En tredje grupp som avstår är kvinnor som inte har tillit till vården. De tycker undersökningen gör ont och har kanske erfarenhet av dåligt bemötande. En fjärde grupp som i högre grad än

andra visat sig avstå från mammografi är utrikesfödda kvinnor. Fuat Celebioglu är överläkare på Bröstcentrum vid Södersjukhuset i Stockholm och har engagerat sig för att få fler utrikesfödda att gå. Han betonar att det är en heterogen grupp, men tror att den främsta anledningen att kvinnor i den här gruppen avstår mammografi är brist på kunskap.

– De har inte fått kunskap om screening och varför man ska undersöka ett friskt bröst. Sen är de inte så villiga att gå på läkarundersökningar, särskilt inte när det gäller bröst och underliv, konstaterar han. I de flesta av kvinnornas ursprungsländer kostar sjukvård pengar. Därför går många, enligt Fuat Celebiouglu, inte till doktorn om de inte är sjuka. Hos vissa kvinnor finns också föreställningar om att mammografin i sig orsakar cancer, eller får den att spridas. Ytterligare en faktor är språket. I flera familjer är det barnen som läser och översätter posten åt både sina föräldrar och mor- och farföräldrar. Det är inte säkert att de berättar om kallelsen till screening och den kan vara svår att översätta till modersmålet.

För att öka deltagandet i mammografi har olika insatser gjorts de senaste åren. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram nya mallar för kallelse, information och påminnelse tillsammans med kvinnor som valt att avstå screening. Målet är att kallelserna ska vara lätta att förstå och innehålla rätt typ av information. På sajten 1177.se finns information om mammografi och varför kvinnor kallas till screening på 13 olika språk.

”Appen Klämdagen påminner och instruerar kvinnor hur de själva undersöker sina bröst. Den finns på där appar finns på språken arabiska, engelska, persiska, somaliska och svenska.”

2016 blev mammografi gratis i hela landet, men ännu har inte någon nationell uppföljning gjorts för att ta reda på om fler kommer. Vissa landsting skickar även påminnelser till dem som inte dyker upp, vilket lockat 3-5 procent fler än tidigare, enligt en kartläggning från Bröstcancerförbundet.

Fuat Celebiouglu försöker dra sitt strå till genom att vara ute och föreläsa och sprida kunskap till kvinnor födda utanför Sverige.

– Vi måste hitta olika sätt att nå kvinnorna. Det bästa tror jag är att gå via de föreningar

och församlingar där kvinnorna finns, säger han. Åsa Ritenius Manjer menar att de kvinnor som känner sig osäkra kan behöva någon att prata med. Det finns en förväntan från samhället att alla ska ta ansvar och delta i screeningprogrammet.

– När vården skickar ut en kallelse är det ingen som tar hänsyn till kvinnans livssituation. Kvinnor som känner sig osäkra kan försättas i en svår situation som de är ensamma om att hantera, säger hon. Det gäller inte minst kvinnor som redan haft bröstcancer. Många av dem upplever att allt spelas upp igen när de återigen kallas till rutinmässig screening. De skulle gärna ha en kanal in i systemet som tar hänsyn till den oro undersökningen kan väcka liv i, särskilt hos dem som fått sitt cancerbesked efter en mammografiscreening.

– Vården screenar, upptäcker och behandlar. Det är bra. Men det finns en människa i det här som kan behöva ett annat mottagande.

Text: Annika Sjöberg

​Två av tre fall av bröstcancer upptäcks via screening. Men det kunde vara fler om alla kvinnor gick på mammografi när de kallas. I dag väljer var femte kvinna att avstå undersökningen. I vissa grupper är siffran ännu högre. Åsa Ritenius Manjer är socionom och har i sin avhandling intervjuat kvinnor om deras förhållningssätt till mammografi.

Läs vidare »

Uttalande med anledning av försening av cellgiftsbehandlingar i region Stockholm

Nyheter   •   Jan 18, 2019 16:13 CET

Det är oacceptabelt att bröstcancerpatienter inte får sina cellgiftsbehandlingar i tid. En försenad behandling innebär inte bara att patientsäkerhet sätts på spel utan också stor oro för den enskilde individen. Det är uppenbart att leverantören har brustit tidigare eftersom region Värmland sagt upp avtalet efter sena och uteblivna leveranser. Vi efterlyser ett gemensamt kvalitetssystem för regionerna vid upphandlingar av läkemedel. På så sätt borde situationer som denna kunna undvikas, säger Susanne Dieroff Hay, styrelseordförande Bröstcancerförbundet och Izabela Grape, ordförande i Bröstcancerföreningen Amazona.

Länk https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/svar-vantan-for-cancersjuka

Läs vidare »

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv – Bröstcancerförbundet släpper guide till självundersökning på fem språk

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 12:05 CET

En kartläggning från Bröstcancerförbundet visar att fyra av tio utrikesfödda kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning. För att nå ut till fler med information om vikten av tidig upptäckt genom självundersökning som komplement till mammografi lanserar Bröstcancerförbundet appen Klämdagen på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska.

Driftig och nytänkande kirurg i Borås får Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:43 CET

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2018 tilldelas Jeanette Liljestrand Sigvardsson, överläkare och bröstcancerkirurg vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. På ett halvår har hon med handlingskraft, organisatorisk talang och förmågan att entusiasmera kortat operationsköer och åstadkommit genomgripande förbättringar för bröstcancerdrabbade i Västra Götaland. Nu prisas hon av Bröstcancerförbundet.

Årets Bröstsjuksköterska 2018 vågar fråga och inger hopp

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 13:34 CET

Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Eva har förmågan att möta varje bröstcancerpatient där hon befinner sig i sin process. ”Lika viktigt som den medicinska behandlingen” säger hon själv. Utmärkelsen delas ut av Bröstcancerförbundet i närvaro av representanter från Sveriges samtliga bröstcancerföreningar.

Knappt hälften av landstingen påminner om mammografikallelse

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2018 11:42 CEST

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Varje år drabbas 7 600 kvinnor av bröstcancer. Tack vare framsteg inom forskningen och att många tumörer idag upptäcks i ett tidigt skede, överlever 80 procent av de drabbade sin cancer. Två av tre bröstcancertumörer som diagnosticeras idag upptäcks inom det svenska mammografiprogrammet.

Två av tio kvinnor kommer inte – utrikesfödda uteblir dubbelt så ofta
Två av tio kvinnor som kallas till mammografiundersökning uteblir från sitt besök. Det är främst tre grupper av kvinnor som inte kommer på undersökningen: kvinnor med kortare utbildning och svagare ekonomi, kvinnor mellan 40–50 år samt utrikesfödda kvinnor.

Utrikesfödda kvinnor uteblir mer än dubbelt så ofta från mammografiundersökningen jämfört med svenskfödda kvinnor. Därför finns ett stort behov av att nå ut till dessa kvinnor med information om vikten av tidig upptäckt, självundersökning och regelbunden mammografi.

– Andelen utrikesfödda kvinnor har ökat flerdubbelt de senaste decennierna. Vi behöver rikta ljuset mot hur vi ska nå dessa kvinnor. Att skicka ut en påminnelse eller ny kallelse är en fråga som varit uppe tidigare och det skulle vara bra om den aktualiserades igen, säger Karin Leifland, verksamhetsområdeschef Bilddiagnostik och onkologi på Södersjukhuset.

En liten, men viktig ökning med påminnelse
Ett av de landsting som skickar påminnelse eller ny kallelse är Skåne. Efter påminnelsen ökade antalet kvinnor som undersöktes med 5 procent. I Västra Götaland, som gjorde samma sak, ökade deltagandet med 3 procent. På dessa ställen kombinerades påminnelsen med extra informationsinsatser.

–3–5 procent kan tyckas vara en liten ökning, men ju senare en cancertumör upptäcks desto större lidande för den drabbade och hennes anhöriga. Dessutom blir kostnaderna för sjukvården större när sjukdomen upptäcks sent, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Susanne pekar också på vikten av att nå utrikesfödda kvinnor med information. I vissa kulturer är bröstcancer tabubelagt och kunskapen om vad sjukdomen innebär är därför inte välkänd.

–Att sjukdomen är tabubelagd bidrar tyvärr till bristande kunskap om varför de ska undersöka sig på lasarettet fastän de är friska. Det behövs därför riktade kommunikationsinsatser för att nå den gruppen med rätt information, fortsätter Susanne Dieroff Hay.

Skickar påminnelse eller ny kallelse
Landstinget Blekinge
Landstinget i Dalarna
Västra Götalandsregionen
Region Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Region Skåne
Landstinget Sörmland
Region Uppsala
Landstinget i Värmland
Region Västmanland

Skickar ingen påminnelse eller ny kallelse
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Region Västernorrland
Region Örebro län
Region Östergötland (planerar att börja)

Bröstcancerförbundets förslag på insatser för att öka möjlighet till tidig upptäckt
Att underlätta tidig upptäckt hos dem som får bröstcancer är en av de viktigaste uppgifterna för Bröstcancerförbundet.

 • Skicka en påminnelse på mammografikallelsen.
 • Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor
 • mammografibussar för dem som bor långt bort från screeningen
 • individanpassad undersökning.

Om mammografi

 • Mammografi har införts successivt sedan 1980-talet och var fullt utbyggt 1997.
 • I Sverige kallas samtliga kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi med 18–24 månaders mellanrum.
 • Mammografi möjliggör upptäckten av tumörer i ett tidigt väl behandlingsbart stadium.
 • Enligt Socialstyrelsen är screening en kostnadseffektiv åtgärd.
 • En översikt av 45 europeiska studier visade att mammografi reducerade dödligheten i bröstcancer med 31 procent.
 • Bröstcancerförbundet gav ut en sammanfattande rapport om mammografi år 2015 som du kan hitta här.

Om granskningen
Idag måste varje landsting eller region lokalt besluta om de ska skicka påminnelse eller ny kallelse när en kvinna inte kommer på sin mammografitid. Det har tidigare funnits planer från Sveriges kommuner och landsting att införa detta nationellt, men det är ingen fråga som är aktuell just nu. För att få en tydligare bild av situationen att förmedla till ansvariga politiker har uppgifter om land­stingens agerande samlats in genom den nationella arbetsgrupp som arbetar med mammografifrågor i regionala cancercentrums regi samt genom rundringning under sommaren och hösten 2018.

För mer information, kontakta Susanne Dieroff Hay, ordförande, på telefon 070-239 21 83.

Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982, har över 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Via Bröstcancerfonden samlar Bröstcancerförbundet in pengar som går till viktig patientnära bröstcancerforskning och påverkansarbete med målet att förbättra bröstcancerbehandlades situation. Men också till kunskapsspridning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv. Ändå är det färre än hälften av landstingen som skickar ut en påminnelse till de som uteblir från sin mammografi, trots att det ger positiv effekt. Det framgår av Bröstcancerförbundets kartläggning av rutiner för mammografi i Sveriges landsting.

Läs vidare »

Bröstcancerförbundets Magasin B nominerat i Svenska Designpriset

Nyheter   •   Sep 03, 2018 17:00 CEST

Medlemstidningen Magasin B är en av finalisterna i kategorin ”Redaktionellt – personal och medlemstidningar” i Svenska Designpriset. Mellan den 3 och 9 september röstas de vinnande bidragen fram.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Komunikationschef
 • saqirami.wxnremgtbbnlamwd.xucajgrrdoerkqasbe@blvroeksthtcaqyncwjerajfodyrbyounhddewjt.plsegj
 • + 46 70 924 87 89

Om Bröstcancerförbundet

– Sveriges enda ideella patientorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer

Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982, har över 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Den administreras av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation – BRO. De gåvor som kommer till fonden går till viktig klinisk patientnära forskning, information och utbildning samt stöd till bröstcancerdrabbade och deras familjer.

Adress

 • Bröstcancerförbundet
 • Hantverkargatan 25 B
 • 112 21 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida