Pressmeddelande -

Broström säljer Broströms Resebyrå till VIA Travel

Broström har träffat ett avtal att sälja Broströms Resebyrå AB till VIA Travel, marknadsledande resebyrå i Skandinavien. VIA Travel är den största resebyrån i Skandinavien med en total omsättning på mer än SEK 10 miljarder. I och med förvärvet av Broströms Resebyrå blir VIA Travel den fjärde största affärsresebyrån i Sverige med en total omsättning på SEK 900 miljoner, 6 kontor och över 100 anställda. ”Broströms Resebyrå har samarbetat med VIA under många år. Genom det här förvärvet kommer vi att integrera våra verksamheter och till fullo kunna dra nytta av VIAs marknadsledande ställning och därmed kunna ge bättre service och mervärde till våra kunder”, säger Göran Eriksson, VD för VIA Travel Sverige. Broströms Resebyrå är inriktad på affärsresor och marina resor med en omsättning på omkring SEK 275 miljoner och har 47 anställda. Med Broströms successivt ökade fokus på produkttankerverksamheten ger försäljningen av resebyrån ökade möjligheter för den att utvecklas ytterligare. ”Försäljningen av resebyrån avslutar omstruktureringen av Broströms affärsområde Marine & Logistics Services som härefter består av ett nätverk av skeppsagenturer i ett stort antal hamnar i Sverige”, säger Anders Dreijer, vice VD i Broström AB. Broströms Resebyrå kommer att ändra namn till VIA Travel från och med den 1 juli 2006. Försäljningen ger Broström en vinst på cirka SEK 11 miljoner och ett likviditetstillskott på omkring SEK 17 miljoner. Referens VIA Travel AB: Mats-Ola Carlsson, Ekonomi Dir. Tfn 0705 734764 Referens Broström AB: Anders Dreijer, vice VD Tfn 031 61 61 00 Göteborg den 4 maj 2006 BROSTRÖM AB (publ) Mer information om Broström finns på www.brostrom.se Broström är ett av de ledande logistikföretagen för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

Ämnen

  • Ekonomi, finans