Gå direkt till innehåll
Boken "I brottets skugga".
Boken "I brottets skugga".

Pressmeddelande -

Ny bok om barn som bevittnat våld

Nu släpps vår nya bok ”I brottets skugga” om barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem som sker i det fördolda, många gånger med barn som ofrivilliga vittnen. Sedan den 1 juli 2021 är det dessutom straffbart att låta barn bevittna våld i hemmet – brottet kallas barnfridsbrott och har höga straffvärden. Ibland utsätts barnen som bevittnar våldet själva för fysiskt våld.

För att yrkesverksamma, ideella och anhöriga som möter barn och unga som bevittnat våld ska kunna ge ett fullgott brottsofferstöd krävs god kompetens och förståelse för problematiken. ”I brottets skugga” är framtagen för att förbättra stödet till utsatta barn och för att synliggöra olika typer av våld de kan utsättas för. Boken varvar fakta med anonymiserade fallbeskrivningar från lokala brottsofferjourer.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för yrkesverksamma och ideella som kan tänkas möta barn och unga som är eller har varit utsatta för olika slags våld. Även anhöriga kan med fördel läsa boken för att få en medvetenhet om hur våld i nära relation kan yttra sig och vilket stöd som finns att få.

Arbetet med boken, som utförts inom ramen för BOJ:s arbete mot våld i nära relationer, har kunnat genomföras tack vare medel från Socialstyrelsen.

- Vi är tacksamma och stolta att Socialstyrelsen gett oss detta förtroende. Fler än 200 000 barn i Sverige lever i hem där det förekommer olika former av våld. Ämnet är tyvärr ständigt aktuellt och barn är en särskilt sårbar brottsoffergrupp - därför känns det extra viktigt att sprida kunskap om ämnet, säger Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige.

  Boken går att beställa i vår webbshop till endast fraktkostnad.

  Ämnen

  Kategorier


  Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Vi erbjuder medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår, information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor, stöd vid eventuell rättegång samt hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

  Brottsofferjouren Sverige driver den nationella telefonlinjen för brottsofferstöd, 116 006, och erbjuder genom Stöd på eget språk kontakt med volontärer som talar över 20 olika språk. Läs mer på www.brottsofferjouren.se.

  Presskontakt

  Fredrik Mellqvist

  Fredrik Mellqvist

  Presskontakt Generalsekreterare 08-550 486 08
  Sven-Erik Alhem

  Sven-Erik Alhem

  Presskontakt Förbundsordförande 073-973 86 00

  Vi stöttar alla brottsoffer, vittnen och anhöriga

  Brottsofferjouren är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för.
  Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs. Vi har omkring 70 lokala jourer runtom i landet med sammanlagt cirka 1 300 volontärer. Våra volontärer har genomgått en 30 timmar lång utbildning samt praktik. Varje år ger Brottsofferjouren stöd till cirka 70 000 brottsdrabbade. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.

  Brottsofferjouren Sverige
  Hammarby fabriksväg 25, 6 tr.
  120 30 Stockholm
  Sweden