Gå direkt till innehåll
Kanske din personal tänker på alkohol under arbetstid och planerar för nästa gång hen kan dricka? Med Bryta Punkt Nu's hjälp lär ni er att lyfta svåra frågor på arbetsplatsen utan att kränka.
Kanske din personal tänker på alkohol under arbetstid och planerar för nästa gång hen kan dricka? Med Bryta Punkt Nu's hjälp lär ni er att lyfta svåra frågor på arbetsplatsen utan att kränka.

Pressmeddelande -

Rehabiliteringsåtgärd i en app

Bryta Punkt Nu lanserar inom kort en app som är framtagen för att hjälpa personer att sluta dricka alkohol. Programmet i appen bygger på återfallsprevention som är den hjälp patienter ofta erbjuds inom vården och som Socialstyrelsen rekommenderar vid olika beroendetillstånd. Appen kommer arbetsgivaren att kunna erbjuda sin personal som en rehabiliteringsåtgärd.

Prevention och utbildning

Personal med beroendeproblem kan innebära stora kostnader. Som till exempel hög sjukfrånvaro, oförutsägbarhet som försvårar planering och inte minst den tid som måste läggas på den aktuella medarbetaren utanför de dagliga uppgifterna.

Som arbetsgivare kommer man att kunna erbjuda sina anställda en digital behandling som rehabiliteringsåtgärd, helst i ett tidigt stadium innan man blir skyldig att bekosta andra åtgärder, som till exempel behandlingshem.

Bryta Punkt Nu erbjuder både utbildning och uppföljning utöver nämnda app. Med större kunskap om alkohol, riskbruk, missbruk och beroende blir det enklare att möta de utmaningar som kan finnas hos en medarbetare.

Kunskap skapar förståelse och trygghet

Gunny Åkesson, grundare av Bryta Punkt Nu, menar att: 
-Det kräver kunskap när man ska närma sig svåra samtalsämnen. Det blir förtroendeingivande och skapar trygghet för arbetstagaren när denne märker att det finns kunskap och förståelse hos arbetsgivaren. En personalgrupp som mår bra presterar bättre och genom att ha ett tillåtande klimat kan anställda tidigt flagga när de inte mår bra. Eller märker att någon annan inte gör det. Och det är enklare att upprätta ett tillåtande klimat när ledningen har kunskap om och vågar prata om det som är svårt.

Gunny säger vidare att:
-Ett tillåtande klimat skapas genom att ha förståelse för hur vi pratar om svåra saker. Med kunskap, trygghet och samtalsteknik blir det enklare att tidigt tillsätta insatser och förebygga de svåra konsekvenser som alkoholen kan ge. Det handlar både om den fysiska och psykiska hälsan men även om den sociala tillvaron som familj, vänner och privatekonomi. Allt detta påverkar givetvis också hur vi presterar på vår arbetsplats.

Hur kan man då närma sig dessa svåra ämnen utan att kränka någon?

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Ämnen

Kategorier


Malmöbaserat företag som erbjuder hjälp via app för den som vill sluta dricka alkohol. Företaget startades år 2020 av Gunny Åkesson, efter flera år inom beroendevården, med förhoppningen att kunna hjälpa människor sluta dricka alkohol i ett tidigt skede. Med effektiva verktyg, i ett tidigt stadium, utan att behöva kontakta vårdcentral, behandlare eller vänta på remiss och stå i kö, kan fler bli hjälpta och minska trycket på sjukvården.

Presskontakt

Gunny Åkesson

Gunny Åkesson

Presskontakt Grundare, VD, Presskontakt Sverige 0732-444 088

Relaterat innehåll

Bryta Punkt Nu är en app-baserad hjälp för den som vill sluta dricka alkohol och undvika återfall.

Malmöbaserat företag som erbjuder hjälp via app för den som vill sluta dricka alkohol. Företaget startades år 2020 av Gunny Åkesson, efter flera år inom beroendevården, med förhoppningen att kunna hjälpa människor sluta dricka alkohol i ett tidigt skede. Med effektiva verktyg, i ett tidigt stadium, utan att behöva kontakta vårdcentral, behandlare eller vänta på remiss och stå i kö, kan fler bli hjälpta och minska trycket på sjukvården.

I maj 2022 öppnar Bryta Punkt Nu KBT-mottagning, specialiserade på beroendefrågor.

Bryta punkt nu AB
Sorlabäcksgatan 25
216 20 Malmö
Sverige