Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

BTH – en teknisk högskola med fokus på samhällets digitalisering och hållbarhet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

BTH bedriver forskning på hög internationell nivå och är bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Besök oss gärna på www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola
Valhallavägen 1
371 79 Karlskrona