Pressmeddelande -

Susanne Lithander ny VD för Bures dotterbolag Mercuri International Group AB

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2008 kl. 12:15.

 


Till ny verkställande direktör och koncernchef i Mercuri International Group AB har utsetts Susanne Lithander. Susanne kommer närmast från Ericsson, där hon varit chef för utbildnings- och konsultverksamheten inom affärsområdet Global Services. Susanne tillträder tjänsten under januari månad 2009.

Susanne har genom de nyckelpositioner hon haft inom Ericssons service- och konsultaffär mycket god erfarenhet av att leda och utveckla internationella kunskapsföretag.

"Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Susanne Lithander. Hennes gedigna erfarenhet av att driva internationell konsultverksamhet kommer att betyda mycket för Mercuris fortsatta utveckling", säger Martin Henricson, VD för Bure Equity AB.

Mercuri International Group AB är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap, med verksamhet i alla världsdelar via helägda dotterbolag och franchisetagare.

Göteborg den 27 oktober 2008
Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta:

Martin Henricson, VD, tel. 031-708 64 20

Bure Equity AB (publ)

Org.nr. 556454-8781, Box 5419, 402 29 Göteborg, tel. 031-708 64 00, fax 031-708 64 80
www.bure.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans