Pressmeddelande -

Ny undersökning: Företagare mer nöjda med företagsklimatet men målet nås inte

Göteborgsregionens företagsklimat har stärkts. Men för att nå målet måste tempot höjas. Det framgår av undersökningen Insikt från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

3 000 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet. Svaren visar förbättringar men också att mer behöver göras.


- I årets mätning kan vi se tydliga framsteg. Göteborgsregionen får bättre resultat för fjärde mätningen i rad. Enskilda kommunar tar stora kliv men vi kan ändå inte vara nöjda. Vårt huvudmål att vara bäst av de tre storstadsregionerna nås inte och på något område backar vi, säger Patrik Andersson, vd, Business Region Göteborg (bilden).


Det är fjärde gången som SKL:s undersökning Insikt genomförs. Sedan 2009 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens 13 kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd-Kund Index (NKI) på 62 till 2015-års resultat NKI 66.


Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun med syftet att mäta kvaliteten på den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare.


Resultaten för samtliga 13 kommuner inom Göteborgsregionen är, mätt som NKI:

Kommun201120132015+/-
Partille696671+5
Öckerö727570-5
Lilla Edet646468+4
Göteborgs stad636667+1
Mölndal676666-
Härryda606865-3
Stenungsund606364+1
Ale566463-1
Kungsbacka666363-
Alingsås585962+3
Lerum606161-
Tjörn626160-1
Kungälv585358+5
Region
Göteborgsregionen636566+1
Stockholmsregionen676669+3

Göteborgs stad ligger en enhet högre än regionen som helhet och når nu ett NKI på 67 (+1). I jämförelse ökar Stockholms stad till NKI 70 (+2) och Malmö stad till NKI 67 (+1).


- Göteborgs stad överträffar båda sina delmål för bemötande och effektivitet. Flera insatser pågår här och närmast påbörjar vi månatliga mätningar för att kunna följa utvecklingen närmre, säger Patrik Andersson.


Undersökningen mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service till företagen inom fem områden. Jämfört med 2013 har NKI-värdena för Göteborgsregionen ökat för tre av fem myndighetsområden. Markupplåtelse och Serveringstillstånd visar på de största ökningarna med fem respektive fyra enheter. Bygglov är det enda område som får ett lägre resultat jämfört med 2013.

Resultaten för Göteborgsregionens myndighetsområden, mätt som NKI:

Göteborgsregionen2015+/-
Brandtillsyn75-
Bygglov54-6
Markupplåtelse67+5
Miljö- och hälsoskydd67+2
Serveringstillstånd71+4


Om undersökningen
Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 2 997 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 52 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 199 kommuner. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se


Mer information:
Kenny Genborg, Kommunikationschef, Business Region Göteborg, tel. 0730 - 61 01 88
Henrik Einarsson, Etableringschef, Business Region Göteborg, tel. 0704 - 41 24 19

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Taggar

  • kommunal service
  • kommunservice
  • patrik andersson
  • kenny genborg
  • göteborgsregionen
  • business region göteborg
  • företagsklimat

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Presskontakt

Kenny Genborg

Presskontakt Kommunikationschef Medierelationer 0730 610188

Relaterat material