Gå direkt till innehåll
Weekdays nya butik på Kungsgatan 51 i Göteborg
Weekdays nya butik på Kungsgatan 51 i Göteborg

Pressmeddelande -

Weekday flyttar till ny butik på Kungsgatan!

Den 25 november öppnade den nya Weekday butiken i Göteborg på Kungsgatan 51, ett stenkast från det tidigare läget på Kungsgatan 46. 

Med det uppdaterade butikskonceptet utforskar Weekday sina fysiska butikers framtida form. Kreativitet är ledordet för butikskonceptet – ambitionen är att den drygt 500 kvadratmeter stora lokalen ska rymma nya idéer såväl som nya beteenden, och inspirera besökaren på olika sätt.

I centrum för utförandet står tidlös, mångfunktionell design och återvinningsbara material. Ett exempel på nytänkande i materialväg är golven, som är gjorda av 97% naturliga råmaterial, varav nästan hälften är återvunna.

Den uppdaterade planlösningen återspeglar Weekdays kreativa kärna. Butikens elva bärande pelare tillägnas projekt från aktuella kreatörer inom och bortom Weekday. Det blir ett sätt för Weekday att prioritera sin roll som plattform för nya och etablerade kreatörer, som en plats där besökaren kan uppleva kreativitet IRL. 

Vid öppningen finns verk av Ellen Macke Alström, Stig Steijner och Jukka Herttua representerade.
I butiken finns också Weekdays cirkularitetssatsning Curated 2nd-hand, där man som kund kan sälja och köpa gamla favoriter. Här finns noga utvalda plagg från både Weekday och andra varumärken.
Självutcheckning i mobilen, som erbjuds i samarbete med Store Lens, gör det möjligt för besökaren att anpassa sin upplevelse och förenkla den på ett sätt som vanligen förknippas med nät-handel.

"Våra butiker betyder mycket för oss, inte minst som kontaktyta till den kreativa scen som vi är en del av. När vi utvecklar våra fysiska rum gör vi det också med cirkularitet i åtanke, precis som i resten av vår verksamhet.
Det blir ett sätt för oss att sätta Weekdays kreativa identitet på kartan. ” säger Kim Holm, Managing Director
Weekday

Bygg-Götas stora ombyggnad av bottenvåningsytor i f.d Grandpassage är nu slutförda och samtliga butiker inflyttade. Tidigare under hösten öppnade Scorett och Rituals. 

"Vi tycker att vi fått ihop riktigt bra butikskoncept som kompletterar varandra och gör gatan attraktiv. I hela uthyrningsprocessen har vi haft besökaren i fokus. Att skapa butiker som ger ett mervärde och som attraherar kunden, säger Linda Neidert, vice VD på Bygg-Göta

Ämnen

Regioner


Bygg-Göta är en företagsgrupp som omfattar bl.a Bygg-Göta Göteborg AB, Byggnads AB Westnia, Byggnads AB Nygården, AB Bygg-Cylindern samt Bygg-G Förvaltnings AB

Gruppen bedriver sedan snart 60 år byggnadsverksamhet, byggledning och fastighetsförvaltning, huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner.

Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca 650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2. Bolagsgruppen skall vara en av de ledande på Göteborgsmarknaden. Byggnadernas särart skall bibehållas och förändringar skall ske varsamt med god arkitektur och kvalitet. Bolagsgruppen skall successivt utöka verksamheten genom nybyggnation och förvärv av fastigheter som passar in såväl geografiskt som strukturellt. Långsiktigheten i att behålla fastigheterna präglar verksamheten.

Presskontakt

Linda Neidert

Linda Neidert

Presskontakt Marknadschef/Uthyrningsansvarig Marknad och Uthyrning 031-580651

Bygg-Göta

Bygg-Göta är ett av Göteborgs större privatägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar ca 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca 650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2. Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god service och standard till konkurrensmässiga priser.

Vår affärsidé är att förvalta våra fastigheter på ett sådant sätt att byggnadernas särart bevaras. Alla förändringar skall ske varsamt och med bevarad arkitektur och kvalitet.

Bygg-Göta
Kämpegatan 16
40523 Göteborg
Sverige