Pressmeddelande -

Stora Samhällsbyggarpriset 2012 går till Messingen i Upplands Väsby

Årets prestigefyllda pris går till Upplands Väsby kommun för för byggnaden Messingen vid Väsby station. Motiveringen lyder ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.

Byggnaden Messingen är central i Upplands Väsbys satsning på en ny mötesplats i en attraktiv stad där skolor samsas med bibliotek, konst, musik och konferensmöjligheter. En nyckelfaktor är att byggnaden rymmer en mångfald av olika verksamheter som kompletterar varandra och skapar interaktion mellan gymnasieelever och vuxna som vistas i byggnaden.

Stora Samhällsbyggarpriset är byggbranschens främsta utmärkelse. Enligt stadgarna ska priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden.

Nominerade till priset var även Clarion Hotel Post i Göteborg, Kulturhuset Sprira i Jönköping. År 2011 vanns priset av City tunneln i Malmö.

Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står Byggherrarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Svensk Betong och Svenska Teknik & DesignFöretagen.

Foto: Pressbild från Upplands Väsby kommun, fotograf Johannes Wikman

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • samhällsbyggnad
  • stora samhällsbyggarpriset
  • upplands väsby
  • messingen

Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar. Vi arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen.

Presskontakt

Tommy Lenberg

Presskontakt Vd 072 - 713 32 41

Saga Hellberg

Presskontakt Branschutvecklare Kommunikation, PR, media 0708 - 20 55 88