Gå direkt till innehåll
Brf Soluret väljer Byggmästargruppen för stambytet

Pressmeddelande -

Brf Soluret väljer Byggmästargruppen för stambytet

Byggmästargruppen är glada över att kunna presentera ett nytt stambytesprojekt. Den här gången är det 176 lägenheter åt brf Soluret i Handen. Kontraktet tecknades den 23 december 2020.

Brf Soluret byggdes mellan 1965 och 1968 och består av 11 huskroppar varav 10 inhyser lägenheter. Med snart 55 år på nacken finns således ett behov av en modernare standard.

Totalt sett omfattar stambytet 176 lägenheter, varav många har både badrum och duschrum. Samtliga våtrum och WC-utrymmen kommer att få nya stammar. Som vanligt kommer Byggmästargruppen att erbjuda tillval till lägenhetsinnehavarna som kommer att bo kvar hemma under hela renoveringsperioden.

Valet föll på oss tack vare den trygghet vi kan erbjuda beställaren och de kvarboende”, säger Fredrik Lundin, arbetschef inom ROT Bostad, Byggmästargruppen Stockholm. ”Vi är vana vid att arbeta med kvarboende och står väl rustade för de eventuella utmaningar som kan uppkomma under projektets gång”.

Byggmästargruppen har vidtagit åtgärder under coronapandemin för att stärka tryggheten och säkerheten för de kvarboende och de egna medarbetarna.

Vi utför riskanalyser i projekten och har bland annat förstärkt våra rutiner kring möten, etablering, hygien och städning”, avslutar Fredrik Lundin.

Projektering pågår och byggstart är beräknad till första kvartalet 2021.

Läs mer om Byggmästargruppen

Ämnen

Regioner


SEHED Byggmästargruppen AB är en betydande svensk byggkoncern. Verksamheten drivs med stark tillväxt av ca 600 anställda inom ett stort antal samverkande bolag. Förutom renodlade byggtjänster såsom ROT-arbeten och regional nyproduktion återfinns specialistföretag inom plåtslageri, fasad, balkong och fönster. Därtill ett starkt nätverk av samarbetspartners inom bland annat solpaneler. Vi är väletablerade i de östra länen och driver projekt från Jönköping i söder till Sundsvall i norr.

Våra kunder återfinns bland allmännyttiga bostadsföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar samt inom offentlig miljö, till exempel skolor och förvaltningar. Koncernens huvudkontor är placerat i Tyresö. Verkställande direktör är Peter Neuberg.

SEHED Byggmästargruppen AB - koncernen med byggspecialister

SEHED Byggmästargruppen är en expansiv koncern verksam inom bygg, stambyten, plåt och fasadarbeten med cirka 600 anställda. Bolagsgruppen består av flera verksamheter som har två saker gemensamt, dels är vi specialister inom våra respektive delar av byggsektorn, dels älskar vi det vi gör. Med starka byggmästartraditioner och med en erfaren kår av yrkesarbetare från Jönköping till Sundsvall, erbjuder vi en heltäckande service inom ROT-sektorn och inom nyproduktion.

Byggmästargruppen AB
Arenavägen 41, våning 11 Stockholm-Globen
121 28 Stockholm Globen
Sverige