Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

BTH Bygg AB (BTH) kraftsamlar nu inom Byggservice med nya ägare

BTH som är verksamt i Storstockholmsområdet planerar för en comeback och kraftsamling inom Byggservice. Bolaget startade 1992 inom Byggservice och ROT. Företaget har varit framgångsrikt fram till dess nyproduktionsverksamheten nästan stjälpte företaget vilket ledde till en företagsrekonstruktion som inleddes 2019-05-21.

Nyproduktions- och ROT verksamheterna är nu helt avvecklade och avsikten är att bolaget med sina ca 60 anställda fortsätter som ett av de ledande företagen i Stockholmsområdet inom Byggservice.

Under förutsättning att bolagets kommande ackordsförslag accepteras, vilket förslag rekonstruktören inom den närmaste veckan kommer skicka ut, så tillskjuter ägarna till SEHED Byggmästargruppen (SEHED) det kapital som erfordras för att BTH åter ska erhålla en stabil bas för sin verksamhet.

ROT-verksamheten i SEHED Byggmästargruppens Stockholmsrörelse omfattar nu Fasad- och Takentreprenader inklusive Plåtslageriverksamhet, Balkongrenoveringar och Fönsterbyten samt Lokalanpassning och Ombyggnad. Genom BTH kommer SEHED även kunna erbjuda en omfattande Byggservice.

Förutom ROT-verksamhet agerar SEHED i Stockholmsområdet som underentreprenör till Riksbyggarna inom Nyproduktion. Därutöver finns Ställningsverksamhet samt i mindre skala en utveckling inom Solenergiområdet.

SEHED har starka byggmästartraditioner där den äldsta delen har varit verksam i över 100 års tid.

Tillsammans beräknas BTH och SEHED få en omsättning på drygt 2 MDR SEK och kommer att sysselsätta över 500 medarbetare.

Sammantaget blir BTH och SEHED en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

 • En bättre marknadstäckning inom bolagens verksamhetsområden,
 • Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt
 • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för kundkretsen,
 • Fortsatt stark kapitalbas och en god likviditetsmässig handlingsberedskap.
 •    

  BTH och SEHED har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden och på den geografiska marknad vi är verksamma. Organisationen ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på hållbarhet, kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för vår omvärld, både för kunder, leverantörer och samhälle samt ge våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter och dessutom vara en trygg arbetsplats.

  Sedvanligt godkännande från Konkurrensverket erfordras.

  För eventuella frågor, kontakta: BTH: Claes Holmberg på tel 08 544 736 00. SEHED: Kent Isaksson eller Pål Wingren på tel 08-712 00 30.

  Ämnen

  Regioner


  SEHED Byggmästargruppen är en expansiv koncern verksam inom bygg, stambyten, plåt och fasadarbeten med cirka 500 anställda. Bolagsgruppen består av flera verksamheter som har två saker gemensamt, dels är vi specialister inom våra respektive delar av byggsektorn, dels älskar vi det vi gör. Med starka byggmästartraditioner och med en erfaren kår av yrkesarbetare från Gävleborg till Jönköping, erbjuder vi en heltäckande service inom ROT-sektorn och till stor del inom nyproduktion.

  SEHED Byggmästargruppen AB - koncernen med byggspecialister

  SEHED Byggmästargruppen är en expansiv koncern verksam inom bygg, stambyten, plåt och fasadarbeten med cirka 600 anställda. Bolagsgruppen består av flera verksamheter som har två saker gemensamt, dels är vi specialister inom våra respektive delar av byggsektorn, dels älskar vi det vi gör. Med starka byggmästartraditioner och med en erfaren kår av yrkesarbetare från Jönköping till Sundsvall, erbjuder vi en heltäckande service inom ROT-sektorn och inom nyproduktion.

  Byggmästargruppen AB
  Arenavägen 41, våning 11 Stockholm-Globen
  121 28 Stockholm Globen
  Sverige