Pressmeddelande -

Hans Tillys Första maj-tal: Vi vill ha ett samhälle där alla är med

Valet i höst handlar om många av de frågor som vi kämpat för under hundra års facklig kamp. En av dessa är kollektivavtalen. Kollektivavtalen är en viktig del i den svenska modellen, sade Hans Tilly, förbundsordförande för Byggnads, vid sitt Första maj-tal på Tändstickstorget i Jönköping. ? Ni Jönköpingsbor kan vara stolta, inledde Hans Tilly. Ni har en relativt låg arbetslösheten på drygt fyra procent jämfört med nästan fem procent i hela landet. Fler väljer att bo i Jönköping. Invånarantalet har ökat med nästan 1000 personer senaste året. Ni har en bra högskola. Högskolan är en viktig tillväxtmotor med nästan 9 000 studenter. ? Jag ser några särskilt viktiga frågor som står på dagordningen efter höstens val, sade Hans Tilly. Det är kampen för kollektivavtalen, arbetslösheten, tandvården och den goda bostaden. Hans Tilly pekade på att klassisk socialdemokratisk politik har förts. Fler lärare finns i grundskolorna och högskolan har byggts ut. Fler dagisplatser har inrättats och maxtaxa på dagis finns och allmän förskola. Det har blivit mer ledighet med barnen eftersom föräldraförsäkringen har förlängts. Ekonomin har förbättrats för äldre med högkostnadsskydd i tandvården för äldre och tak för avgifterna i äldreomsorgen har införts. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkring och a-kassa har höjts eftersom vi tror att bra försäkringar skapar trygga människor som vågar. ? Detta är reformer som nu hotas av den borgerliga alliansen, sade Hans Tilly. Den borgerliga alliansen vill ta bort högkostnadsskyddet i tandvården, man vill minska intagningen till högskolan, minska antalet månader i föräldraförsäkringen och sänka ersättningsnivåerna i försäkringssystemen. Det är skillnader mellan dom och oss! Vidare information lämnas av Hans Tilly, 070-552 67 40 Talet finns att hämta i sin helhet på www.byggnads.se

Ämnen

  • Fackligt