Sanolium Group Holding AB reports third quarter 2019 result

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 10:00 CET

Revenue in the third quarter amounted to 137.5 MSEK, corresponding to a growth of 19.8 percent 

Third quarter

- Revenue amounted to 137.5 (Q3-18 pro forma of 114.7) MSEK, corresponding to an increase of 19.8 percent.
- Ebitda amounted to 28.4 (Q3-18 pro forma of 28.3) MSEK
- Successful issuance of 500 MSEK Nordic Bond.
- Strategic acquisition of Daintel, a Danish software provider for intensive care.
- Divestment of UK operations to strategically streamline and focus the company’s operations

February 20 to September

- Revenue amounted to 334,4 (pro forma 286.6) MSEK, corresponding to an increase of 16.7 percent.
- EBITDA amounted to 57.2 (pro forma 69.0) MSEK. The decrease is driven by investments in operating expenses in order to deliver on the new Sussa contract, meet other commitments and to secure future growth.
- In June, Cambio signed a sizeable contract with a new customer group, Sussa, securing the delivery of its EHR system to 5 (up to 9) additional regions in Sweden, with a total contract value of 1.7 BSEK (up to 2.3 BSEK)

"The increased demand for our solutions traces back to the need for increased digitalization that we see in healthcare and social care. The regions and municipalities in Sweden need to invest much more in IT than what they have done historically. Cambio has the products and services to meet the technical gap that the regions and municipalities have to enable tomorrows healthcare and social care. Together with our costumers we contribute to a better and healthier society" 

- Peter Gille, CEO


For further information, please contact;

Peter Gille, CEO, Cambio Healthcare Systems
peter.gille@cambio.se
+46 70 825 00 14

Fredrik Rüdén, CFO, Cambio Healthcare Systems
fredrik.ruden@cambio.se
+46 76 001 84 22

Sanolium Group Holding AB is since February 20, 2019, the parent company in the Cambio Group. The largest operating subsidiary in that group is Cambio Healthcare Systems which was founded in 1993 and has since delivered comprehensive IT solutions for healthcare organizations. Today, Cambio is an e-healthcare company providing smart, reliable and user-friendly solutions to improve healthcare and patient safety with a market leading position in the Nordics and UK presence including more than 100,000 users. We are committed to improving healthcare and patient safety.

Läs vidare »

Cambio ska tillhandahålla kliniskt beslutsstöd i Nya Zeeland

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 10:11 CET

Cambio har tecknat avtal med Breast Cancer Foundation New Zealand om att tillhandahålla tjänsten Cambio CDS (kliniskt beslutsstöd) för symptomövervakning hos patienter med framskriden bröstcancer.

Cambio issues inaugural bond with exceptional outcome

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2019 12:32 CEST

Yesterday, Cambio successfully placed a Senior Secured SEK 500m bond at 3-Months-STIBOR + 4.25% – one of the lowest spreads ever seen for a private equity-backed company in the Nordic High Yield bond market. Thanks to Cambio’s compelling credit profile, the transaction gathered exceptionally strong interest from the Nordic fixed income investor base resulting in a multiple subscribed orderbook. The outcome demonstrates the great confidence of public investors in Cambio and its owner Investcorp.

The bond will be listed on Nasdaq Stockholm or another Nordic regulated market within 12 months.

For further information please contact;

Fredrik Rüdén, CFO, +46 760018422, fredrik.ruden@cambio.se

Cambio Healthcare Systems is one of Scandinavia’s leading suppliers of healthcare information systems and a growing player in the European market with just over 100,000 users across general and university hospitals, specialist units and outpatient units. Through the use of our integrated solutions, our customers provide services to 4 million patients.

Läs vidare »

Cambio förvärvar Daintel

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2019 09:00 CEST

Cambio Healthcare Systems förvärvar det danska mjukvaruföretaget Daintel, en leverantör av kliniska IT-lösningar till hälso- och sjukvården, framför allt inom intensivvård och anestesi.

Sussa tecknar avtal med Cambio om framtidens vårdinformationsstöd

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 09:00 CEST

Sussa Samverkan och Cambio Healthcare Systems har idag undertecknat ett avtal för att införa ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för vårdpersonalen, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg för patientdelaktighet.

Avtalet innebär att Cambio och Sussa Samverkan nu kan påbörja implementeringen av framtidens vårdinformationsstöd. Det nya stödet ska inledningsvis införas hos de fem upphandlande regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro och Blekinge. Ytterligare fyra regioner har option på avtalet och kan därmed avropa i ett senare skede. Totalt kan en fjärdedel av landets befolkning beröras av det nya vårdinformationsstödet.

Avtalet omfattar ett kärnsystem inklusive stöd för bland annat operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt driftstjänst, support och underhåll. Om samtliga nio myndigheter väljer att teckna avtal har kontraktet ett totalt värde på 2,7 miljarder kronor och löper över tio år.

-Vi är väldigt stolta att Sussa har valt Cambio som sin samarbetspartner för nästa generations vårdinformationsstöd. Det här är ett viktigt steg för att patienter och invånare ska kunna erbjudas en ännu bättre vård med fokus på ökad delaktighet och bättre tillgänglighet säger Peter Gille, VD på Cambio Healthcare Systems

-Vi är väldigt glada för att avtalet nu är tecknat, det är startskottet för nästa fas i införandet av vårt nya vårdinformationsstöd. Nu ska vi tillsammans med Cambio utveckla nästa generations vårdinformationsstöd. Ett stöd som ska bidra till trygg och säker vård för våra patienter och som även ska vara ett effektivt och säkert verktyg för våra medarbetare, säger Ulrika Landström, ordförande Sussa samverkan. 


För ytterligare information;

Peter Gille, VD Cambio Healthcare Systems, Tel: +46 70-825 00 14
Ulrika Landström, Ordförande Sussa Styrgrupp, Tel: +46 19 602 60 80

Om SUSSA samverkan

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och bestod inledningsvis av Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland. I januari 2016 beslutade de fem landstingen/regionerna att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och att starta ett arbete för att förbereda det. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA samverkan.

Om Cambio

Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Företaget har i dag över 600 anställda. I Sverige levererar Cambio redan idag vårdinformationssystem till åtta regioner och till en privat vårdgivare samt verksamhetssystem till 40-talet kommuner.

Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Företaget har i dag över 600 anställda. I Sverige levererar Cambio redan idag vårdinformationssystem till åtta regioner och till en privat vårdgivare samt verksamhetssystem till 40-talet kommuner.

Sussa Samverkan och Cambio Healthcare Systems har idag undertecknat ett avtal för att införa ett nytt, modernt och heltäckande digitalt vårdinformationsstöd för hälso- och sjukvården. Den nya lösningen innebär ett förbättrat stöd för vårdpersonalen, ökad patientsäkerhet och moderna verktyg för patientdelaktighet.

Läs vidare »

Norrköpings kommun ger Cambio fortsatt förtroende

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 10:01 CET

Norrköpings kommun har använt Cambios verksamhetssystem Viva sedan 2011. När avtalet löpte ut 2018 påbörjades en upphandling. Efter avslutad upphandling står det klart att Cambio får fortsatt förtroende att stötta kommunen, Individ- och familjeomsorgen inklusive utförarverksamhet samt samhällsbetalda resor, i att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare.

Norrköpings kommun har ett behov av ett flexibelt verksamhetssystem som kan följa med i organisationens verksamhetsutveckling, där kommunen i stor utsträckning kan anpassa systemet. Kommunens verksamheter förändras ständigt och det är viktigt att systemet kan anpassas efter förändringarna. Efter upphandling och utvärdering föll valet återigen på Viva som det mest fördelaktiga alternativet. Avtalet är värt upp till 22 miljoner kronor och löper över fem år med möjlighet till förlängning ytterligare femton år.

Viva är ett modernt, sammanhållet och komplett system för socialtjänstens, vårdens och omsorgens alla verksamheter och processer. Det är ett processorienterat och flexibelt verksamhetssystem som stöttar användarna och följer med i organisationens verksamhetsutveckling. Genom att använda Viva uppnås ett effektivt arbetssätt och vardagen för användarna förenklas. Funktionaliteten bidrar till att verksamheten kan kvalitetssäkras och hjälper användaren att fatta beslut genom automatiserade processer. Genom olika e-tjänster skapas delaktighet med medborgarna.

-Vid utvärderingen fick Viva goda resultat gällande användbarhet och utvecklingsförmåga, vilket vi också lade stor vikt vid. Även möjligheten till uppföljning genom flexibel statistikfunktion i alla moduler för god, detaljerad och effektiv uppföljning av utfört arbete, var något vi såg som positivt säger Ann-Marie Pettersson, ekonomichef och Systemägare för Viva i Norrköpings kommun. Kommunens verksamheter strävar efter att modernisera, skapa förutsättningar för en ökad service till invånarna och en ökad effektivitet i arbetet. Därför var det viktigt att välja en leverantör med vilken det finns bra förutsättningar att bedriva utveckling för att möta upp behovet av digitalisering, säker och funktionell integration samt smarta och kvalitativa e-tjänster forstätter Ann-Marie och avslutar med att konstatera att det faktum att vi har en fysiskt närhet till Cambio kan vara en fördel i eventuella pilot- och utvecklingsprojekt tillsammans.

-Vi är glada att vi får möjlighet att bidra till att uppfylla de mål som Norrköping satt upp för sin verksamhet. Medarbetarna kommer att få tillgång till ett modernt arbetsverktyg som bland annat ger möjlighet att arbeta via dator, läsplatta eller smartphone. Invånarna kommer också kunna bli mer delaktiga i sin process genom de invånartjänster vi erbjuder. Vi på Cambio är mycket glada och stolta att ha blivit utvald som leverantör och ser fram mot vårt kommande samarbete i denna digitala resa säger Pär Holgersson, VD på Cambio Welfare Systems.

För mer information vänligen kontakta:

Pär Holgersson par.holgersson@cambio.se , Mobil: 070-55 44 231

Om Cambio: Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med en marknadsledande position i Norden och närvaro i Storbritannien. 2016 förvärvades ILAB AB, en ledande leverantör av kommunala verksamhetssystem. Därmed är Cambio en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Norrköpings kommun har använt Cambios verksamhetssystem Viva sedan 2011. När avtalet löpte ut 2018 påbörjades en upphandling. Efter avslutad upphandling står det klart att Cambio får fortsatt förtroende att stötta kommunen, Individ- och familjeomsorgen inklusive utförarverksamhet samt samhällsbetalda resor, i att förbättra service och kvalitet för medarbetare såväl som invånare.

Läs vidare »

Ledande investmentbolag blir ny huvudägare i Cambio Healthcare Systems

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 10:00 CET

Cambio Healthcare Systems grundare, nyckelpersoner och Investcorp har träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) från Valedo Partners Fund II AB. Valedo investerade i Cambio 2012 och har bidragit till att Cambio nu är en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa. Med Investcorp som ny huvudägare och partner tillförs Cambio ytterligare resurser, i form av kompetens och kapital, för att driva tillväxt och genomföra långsiktiga investeringar som stödjer Cambios fortsatta utveckling och vidare expansion på såväl befintliga som nya marknader.

Investcorp grundades 1982 och är idag ett globalt ledande investmentbolag med 400 medarbetare i Europa och övriga världen. Bolaget fokuserar på investeringsmöjligheter i medelstora företag som har stark ledning, sund ekonomi, ledande position inom sitt område och en god tillväxtpotential. Som en del i portföljen återfinns teknik- och mjukvarubolag och närmare 10 % har investerats inom Healthcare.

Investcorps tidigare investeringar i nordiska teknikföretag inkluderar Abax, en ledande utvecklare och leverantör av fordonsspårningsteknik med huvudkontor i Norge. Coresec, en ledande leverantör av infrastruktur- och säkerhetstjänster i Sverige samt Asiakastieto, Finlands ledande leverantör av affärs- och kreditinformation som Investcorp tog till Helsingforsbörsen 2015.

-Vi är mycket glada över att ha hittat en partner i Investcorp, inte minst för deras erkända expertis att vidareutveckla teknik- och mjukvaruföretag och deras ambition inom e-hälsoområdet. Detta i kombination med bolagets trovärdighet i att skapa långsiktiga värden i sina investeringar kommer att stödja Cambios fortsatta utveckling framåt. Att våra grundare samt övriga nyckelpersoner fortsatt investerar en betydande andel i bolaget ger kraft och stabilitet och vi ser nu fram emot att fortsätta Cambios tillväxtresa med stöd av Investcorp, säger Peter Gille, VD, Cambio Healthcare Systems.

Cambio har växt snabbt de senaste åren och har idag cirka 600 medarbetare. Kunderna finns framför allt i Sverige, Danmark och England. Totalt har bolagets mjukvarusystem drygt 150 000 användare.

-Cambios marknadsposition och tillväxtpotential gör detta till en attraktiv investeringsmöjlighet för Investcorp. Cambio är en av de ledande leverantörerna i Norden med en fantastisk utveckling under de senaste åren där ett antal innovativa mjukvarulösningar har lanserats, flera nya kunder har tillkommit och samarbetet med befintliga kunder har fördjupats. Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Cambio expandera verksamheten till flera marknader och etablera Cambio som en global ledare säger Daniel Lopez-Cruz, Head of European Private Equity på Investcorp.

Affären förutsätter godkännande från Konkurrensmyndigheten.

För mer information:

Peter Gille, CEO

070-825 00 14

Om Cambio Healthcare Systems: 

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett av nordens ledande e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet. Cambio har en marknadsledande position i Norden och erbjuder vårdinformationssystem riktat mot regioner såväl som verksamhetssystem för kommuner. Cambio är därmed en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.
www.cambio.se

Om Investcorp:

Investcorp is a leading global manager of alternative investments. Led by a new vision, Investcorp has embarked on an ambitious, albeit prudent, growth strategy. The Firm continues to focus on generating value through a disciplined investment approach in four lines of business: private equity, real estate, absolute return investments and credit management.

As at June 30, 2018, the Investcorp Group had US$22.6 billion in total AUM, including assets managed by third party managers and assets subject to a non-discretionary advisory mandate where Investcorp receives fees calculated on the basis of AUM.

Since its inception in 1982, Investcorp has made over 175 Private Equity deals in the U.S., Europe, the Middle East and North Africa region and Asia, across a range of sectors including retail and consumer products, technology, business services and industrials, and more than 600 commercial and residential real estate investments in the US and Europe, for in excess of US 57 billion in transaction value.

Investcorp employs approximately 390 people across its offices in Bahrain, New York, London, Abu Dhabi, Riyadh, Doha, and Singapore. For further information, including our most recent periodic financial statements, which details our assets under management, please refer to:

www.investcorp.com www.twitter.com/Investcorp @investcorp
www.linkedin.com/company/Investcorp

Om Valedo:Valedo är en oberoende svensk investeringsgrupp som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.
www.valedopartners.com

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett av nordens ledande e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet. Cambio har en marknadsledande position i Norden och erbjuder vårdinformationssystem riktat mot regioner såväl som verksamhetssystem för kommuner. Cambio är därmed en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner.

Cambio Healthcare Systems grundare, nyckelpersoner och Investcorp har träffat en överenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Cambio Healthcare Systems AB (”Cambio”) från Valedo. Med Investcorp som ny huvudägare och partner tillförs Cambio ytterligare resurser, i form av kompetens och kapital som stödjer Cambios fortsatta utveckling och vidare expansion på såväl befintliga som nya marknader.

Läs vidare »

Cambio dashboard project eases pressure on Lincolnshire NHS

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 16:01 CET

Cambio Healthcare Systems has won a major contract with Lincolnshire STP for real-time dashboards to accurately forecast capacity and demand on NHS services and so avoid sudden surges and blockages, such as those caused by winter pressures.

Under the deal, Cambio will deliver a solution based on its PFM (patient flow manager) and dashboard technology from its partner Beautiful Information. Data entered via PFM input screens will be forwarded immediately to automatically populate the dashboard and give an instant picture of current demand, capacity, resources and impending problems.

The solution identifies, from live data, the pressure pointsin the system to proactively respond to any surges in demand, plus giving all health and care organisations a shared view of both the regional and local dashboards.

‘The ability to gather a host of both quantitative and qualitative data, such as numbers of patients in A&E, spare beds, staffing and ambulance issues, was pivotal in the decision,’ said Tina Hanlon, Cambio’s general manager and clinical solutions director. ‘Having a clear, accurate and detailed picture of demand and resources gives a high degree of confidence in the information and ensuing decisions. The opportunity to improve services and reduce costs is huge.’

‘It gives us a “single point of truth” to inform decisions,’ said Sarah Stringer, urgent care programme manager at Lincolnshire STP. ‘With a whole range of indicators in real time we can start to identify critical points, causes and possible surges and take action to rectify before it becomes a major issue. This might be to reassign staff to cover other departments or wards or escalate patient discharges. With better visibility of demand, we can start to plan for the unexpected.’

The project is a central plank of Lincolnshire STP’s strategic plan. Called Surge and Escalation, the goal is to coordinate care across Lincolnshire so all providers can respond quickly and appropriately to changes in demand and so alleviate pressure on health services. Underpinning this is an enterprise-wide capacity management system to inform decisions and place patients in the most appropriate care setting quickly and efficiently.

Data gathering is due to start at three NHS trusts before the end of November, ahead of the usual winter pressures on NHS services. The three are United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, Lincolnshire Community Health Services NHS Trust, and East Midlands Ambulance Service NHS Trust.

Collecting qualitative data from GPs is also a key objective of the project as demand on GP services is generally an accurate bellwether. Often a surge in demand at GP surgeries is quickly followed by an upsurge in numbers at A&E, leading to more admissions and pressures on bed capacity and hospital resources generally.

It also resolves the requirement to update the NHS England Operational Pressures Escalation Level (OPEL) framework with accurate, real time data.

Cambio’s track record was an important factor. Used across Lincolnshire Community, Cambio PFM is seen as a huge success and has helped reduce the average length of stay.

The contract and partnership with Beautiful Information is seen as landmark for Cambio as it provides a new product stream at forefront of NHS data management. ‘With all healthcare organisations facing unprecedented pressures on demand and capacity, there is enormous potential for this solution not only among our PFM customers, but across the whole NHS and further afield,’ Hanlon said.

Dr Marc Farr, Beautiful Information’s founder, says this an important milestone as one of the first truly STP-wide dashboard and monitoring services in the NHS. ‘Data can be described as the “connective tissue” of an STP; linking patients, clinicians and managers far more quickly and transparently than any local organisational or pathway changes,’ he said. ‘By delivering near real-time management information we are helping the NHS create genuinely transformative change.’

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro i Storbritannien. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Cambio Healthcare Systems has won a major contract with Lincolnshire STP for real-time dashboards to accurately forecast capacity and demand on NHS services and so avoid sudden surges and blockages, such as those caused by winter pressures.

Läs vidare »

Cambio tar in HiQ som huvudpartner för att leverera utvecklingsteam

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 11:00 CET

Cambio växer kraftigt och behöver förstärka och nyanställa inom systemutveckling med 100 personer. Ett samarbete inleds därför med HiQ. Inom ramen för samarbetet kommer HiQ att leverera utvecklingsteam till Cambio för att bygga framtidens e-hälsolösningar, för att förenkla och förbättra för vården och patienterna. – Jag är mycket stolt att HiQ fått förtroendet att leverera utvecklingskompetens till Cambio, säger Patrik Holm, vd på HiQ i Linköping.

Cambio är ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller innovativa, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättravård och patientsäkerhet för vårdgivare i Europa. De har ca 600 medarbetare och deras e-hälsolösningar når idag drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, specialist- och öppenvårdsenheter samt ca 4 miljoner patienter.

– Sjukvården i Sverige är mitt i en digitaliseringsresa. Moderna koncept inom till exempel maskininlärning och mobilitet kommer förändra hälso- och sjukvården för alltid. Tillsammans med HiQ kan vi erbjuda en spännande och utvecklande möjlighet för den som vill arbeta med systemutveckling inom ett område där man kan göra verklig nytta, säger Peter Gille, VD på Cambio.

Fokus för samarbetet kommer ligga på systemutveckling i Java samt frontend-utveckling. Behovet av utvecklare är mycket stort och både HiQ och Cambio kommer behöva nyanställa för att lösa det ökade behovet av utvecklarkompetens som Cambio har.

– Det här är en perfekt möjlighet för oss att få göra det vi är bäst på; att förenkla för människor med hjälp av teknik. Cambios satsning på nyutveckling och innovativa lösningar inom e-hälsa tillsammans med vår spetskompetens inom avancerad systemutveckling och leveransförmåga av agila utvecklingsteam gör detta till ett mycket intressant samarbete, säger Patrik Holm på HiQ i Linköping.


För mer information, kontakta gärna:

Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se

Patrik Holm, VD HiQ Ace, tfn: 070-844 99 76, e-post: patrik.holm@hiq.se

Jenny Styren, kommunikationschef Cambio, tfn. 070-379 34 83, e-post: jenny.styren@cambio.se

Peter Gille, VD Cambio , tfn: 070-825 00 14, e-post: peter.gille@cambio.se

Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat omfattande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag som erbjuder smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra sjukvård och patientsäkerhet, med en marknadsledande ställning i Norden och en närvaro Storbritannien som innefattar mer än 100 000 användare. Cambio strävar efter att förbättra sjukvård och patientsäkerhet. www.cambio.se

Cambio växer kraftigt och behöver ytterligare förstärka och nyanställa inom systemutveckling med 100 personer. Ett samarbete inleds därför med HiQ. Inom ramen för samarbetet kommer HiQ leverera utvecklingsteam till Cambio för att bygga framtidens e-hälsolösningar, för att förenkla och förbättra för vården och patienterna.

Läs vidare »

Västmanlands Sjukhus i Sala först i Sverige med mobila arbetssättet

Nyheter   •   Sep 12, 2018 11:39 CEST

Sveriges vårdavdelningar står dagligen inför utmaningar som tidsbrist och manuell administration som hindrar effektiviteten. Västmanlands Sjukhus i Sala har nu infört den mobila journalapplikationen COSMIC Nova,– en lösning som inte bara inneburit stora tidsbesparingar för vårdlaget, utan också stora förbättringar gällande personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten.

Bilder & Videor 2 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om Cambio Healthcare Systems

Cambio är en marknadsledande leverantör med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa och sammanhållna lösningarna för regioner och kommuner. Cambios e-hälsolösningar stöttar vårdpersonal i deras dagliga arbete och erbjuder patienter en säkrare och mer lättillgänglig vård. Företaget har i dag över 600 anställda. I Sverige levererar Cambio redan idag vårdinformationssystem till åtta regioner och till en privat vårdgivare samt verksamhetssystem till 40-talet kommuner.

Adress

  • Cambio Healthcare Systems
  • Drottninggatan 89
  • 113 60 Stockholm
  • Vår hemsida