Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

CancerRehabRapporten 2020 har tagits fram av CancerRehabFonden.

CancerRehabRapporten 2020: ”Rehabiliteringsskuld” efter corona-våren

​Regionernas resurser är fortfarande för små när det kommer till att hjälpa personer som är beroende av cancerrehabilitering. Spridningen av Covid-19 har dessutom pressat vårdens resurser ytterligare. Även Frivilligorganisationernas resurser har minskat genom att färre företag kunnat ställa upp med sponsring. Sammantaget skapar detta en rehabiliteringsskuld som drabbar cancerpatienter.

Presskontakt

Pia Watkinson

Pia Watkinson

Presskontakt Generalsekreterare 08-522 001 04

Om CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Vår vision är att alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och långtifrån alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt.

Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress.

CancerRehabFonden
Eriksbergsgatan 10A
114 30 Stockholm
Sverige