Pressmeddelande -

Mikael Fjellström ny VD på Castra Mellansverige!

Vi välkomnar Mikael Fjellström som ny VD för Castra Mellansverige. Mikael började den 1 mars och kommer att driva Castras verksamhet i regionen Mellansverige. Mikael kommer närmast från Centric i Linköping.

– Det ska bli mycket spännande att ta mig an rollen som ansvarig för Mellansverige med de stora investeringar i regionen som pågår och planeras här och med de tillväxtmål Castra har, säger Mikael Fjellström.

Region Mellansverige är ett enormt intressant område för oss och en region där vi möter stor efterfrågan från kunder. Med våra expansionsplaner och tillväxtmål är Mellansverige en strategiskt viktigt region. Mikael är efterlängtad hos oss och en viktigt medspelare i vårt Castrateam, säger Elin Nilsson COO ppå Castra.

För mer information kontakta:
Mikael Fjellström telefon +46700449345

Ämnen

  • Arbetsliv

Regioner

  • Linköping

Castra är ett konsultbolag som erbjuder sina kunder kompetensförstärkning som rådgivare och specialister inom Management, Styrning & Ledning, Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Test. Vi på Castra drivs av att hjälpa våra kunder i IT-relaterade frågor för att åstadkomma förbättringar där de ger störst effekt!

Vi ser oss inte som resurskonsulter med fokus på att lösa en isolerad uppgift utan arbetar med övertygelsen att störst effekt uppnås genom ett tätt samarbete med våra kunder där vi ser till hela verksamheten och hur IT kan göra bäst nytta för affären. Vårt mål är att bygga och överföra kompetens till kunden, så att denne inte skall vara beroende av oss framöver. Detta ger kunden full kontroll och låter oss fokusera på att leverera nytta och effekt i nästa projekt.

Vårt mål är att ha ett härligt, engagerat företag tillsammans med kompetenta och underbara människor. Därför erbjuder vi också möjligheten till delägande i det dotterbolag du arbetar i. Var med och forma Castra till det konsultbolag du alltid velat arbeta på!