Pressmeddelande -

Catena och Solna stad inleder programsamråd för kvarteret Stora Frösunda

Catena och Solna stads arbete med en ny detaljplan för del av kvarteret Stora Frösunda, som inleddes under första kvartalet 2010, fortsätter som planerat. På fastigheten finns idag en bilanläggning omfattande cirka 40 000 kvadratmeter.

Det nya programförslaget innehåller cirka 1 000 lägenheter och cirka 50 000 kvadratmeter kontors- och verksamhetsytor, bland annat planeras för en ny bilanläggning.

Programsamrådet, som är den första delen i detaljplanearbetet, pågår mellan 24 maj och 16 augusti.

Programmet kan ses i sin helhet i bifogad fil.

För ytterligare information kontakta gärna VD Peter Hallgren, telefon 031 760 09 32.

Bilaga   Program till detaljplan för del av kvarteret Stora Frösunda

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna handelsfastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin
fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning genom att bli en ledande aktör med inriktning mot handelsfastigheter på ett antal strategiska orter.

Ämnen

  • Bygg, fastighet