Pressmeddelande -

Stort intresse för privat sparande av stamceller från navelsträngsblod.

För några år sedan genomförde GFK en marknadsundersökning på uppdrag av Cellaviva* för att ta reda på intresset för privat sparande av stamceller från navelsträngsblod bland svenska föräldrar. Resultatet visar på en klar övervikt för dem som är intresserade av tjänsten. Bland de norrländska föräldrarna uppger 24% att de skulle vara intresserade av att köpa ett familjesparande till ett pris av 25 000 kr. Intresset för att köpa tjänsten varierar över landet och Norrland ligger lite lägre än rikets genomsnitt på 36%. Liksom i övriga landet är intresset betydligt högre bland de lite äldre föräldrarna, Bland de som har passerat 34 års ålder säger sig drygt hälften vara intresserade av tjänsten till det angivna priset.

Skillnaden mellan Norrland och övriga Sverige kan bero på att den Nationella Navelsträngsblodbanken tar emot donationer av navelsträngsblod i Svealand och Götaland och informerar blivande föräldrar om möjligheten till sparande av stamceller. En större medvetenhet om stamceller ökar troligen intresset.

- Vi ser ett stort intresse bland svenska föräldrar för ett privat sparande av stamceller från navelsträngsblod, säger Ylva Bäckström, marknadschef på Cellaviva, och är därför stolta att kunna erbjuda blivande föräldrar i hela Sverige möjligheten att göra ett aktivt val och välja att spara stamceller från sitt nyfödda barn.

Generellt för stamceller är att de fungerar som kroppens byggstenar. Stamceller har en unik förmåga att utvecklas vidare till olika sorters celler i kroppen. När cellerna samlas in direkt efter födseln och förvaras nedfrysta behåller de sina egenskaper och åldras inte. Cellerna kan sedan tinas upp och användas i medicinskt syfte. Idag är stamceller en väl etablerad terapi för leukemi och vissa ärftliga sjukdomar, men användningen av kroppsegna stamceller är ännu väldigt liten. Exakt vilka behandlingar som kan vara aktuella i framtiden vet man inte idag, men det pågår mycket forskning kring stamceller världen över.

Den 1:a september 2015 lanserades Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Det innebär att blivande föräldrar nu har möjlighet att spara stamceller från sitt nyfödda barn. Insamlingen sker direkt efter födseln och utförs av utbildad personal på förlossningskliniken. Stamceller från barnets navelsträng tas tillvara och kan sparas i minst 20 år, för barnet och familjen.

- Nu kan blivande föräldrar i Sverige göra ett aktivt val och välja att spara stamceller från sitt nyfödda barn, säger Mathias Svahn, VD vid Cellaviva, och då vill vi gärna hjälpa dem med det. Vi har skrivit avtal med flera förlossningskliniker i västernorrland vilket innebär att klinikpersonalen där har fått utbildning gällande insamlande av navelsträngsblod och får ersättning från Cellaviva för genomförda insamlingar.

Cellaviva erbjuder föräldrar ett säkert och tryggt familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gett Cellaviva tillstånd av att bedriva vävnadsinrättning enligt vävnadslagen och verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen. IVO gör regelbundet inspektioner hos Cellaviva.

*Totalt 500 nyblivna föräldrar, vars yngsta barn är fött tidigast juli 2007, intervjuatdes via telefon under november, 2007 av GfK Sverige AB. 

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Taggar

  • familjesparande
  • stamceller
  • navelsträngsblod

Regioner

  • Gävleborg

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se

Presskontakt

Ylva Bäckström

Presskontakt Marknadsförings- och försäljningschef Cellaviva Marknadsföring och Försäljning 0705691009

Relaterad media