Gå direkt till innehåll
Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd.
Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd.

Pressmeddelande -

Stockholm får nya idrottsanläggningar

Ikväll godkänner Idrottsnämnden två samarbetsavtal som ett första steg i en överenskommelse med privata aktörer som vill vara med och investera i idrotten i Stockholm. Besluten innebär det första steget för att få till två ishallar på Sätra IP, en ny multisporthall på Vårbergs IP samt en renovering av Brännkyrkahallen som också ska kompletteras med tre nya hallar.

– Vi behöver fler idrottshallar och genom att släppa in fler som vill investera i Stockholm kan vi få fler hallar och ytor för idrott. Det behöver föreningslivet så att fler stockholmare kan ägna sig åt idrott. Som det ser ut idag har föreningar köer för barn och ungdomar som vill vara med och idrotta, säger Karin Ernlund (C), idrottsborgarråd.

Förslaget som idrottsnämnden nu går vidare med innebär att idrottsnämnden, när byggnationerna är klara, kommer att hyra idrottsanläggningarna och upplåta dem till föreningslivet. Den befintliga ishallen på Sätra IP är idag i så dåligt skick att den ska rivas. På Vårbergs IP ska en multisporthall byggas och dessutom ska Brännkyrkahallen renoveras och kompletteras med tre nya hallar.

– Syftet är att få mer idrott för pengarna. Det här är det första steget, nästa steg är en förhandling om framtida hyror, säger Karin Ernlund.

Samverkansavtalet och avsiktsförklaringen klubbades i Exploateringsnämnden den 17 juni och behandlas i Idrottsnämnden och Fastighetsnämnden ikväll, den 22 juni. I augusti ska ärendet rörande Sätra och Vårbergs IP behandlas även i Skärholmens stadsdelsnämnd. Kommande beslut rör upphandling och hyresavtal.

Sätra IP

På Sätra idrottsplats finns idag ishall, friidrottshall, idrottshall, naturgräsplan och friidrottsytor. Vintertid finns också en naturisrink och ett skidspår. Ishallen är i dåligt skick och kommer att behöva stänga i närtid och en evakueringslösning planeras på Mälarhöjdens IP. Hemsö Fastighets AB ska uppföra två ishallar – en träningshall och en som uppfyller Svenska ishockeyförbundets krav för anläggningar för matcher i division 1 herrar.

Vårbergs IP

Har idag en utomhusrink, två konstgräsplaner och en grusplan. Fastighetskontoret tog nyligen fram en ny detaljplan för utbyggnad av Vårbergs IP och har påbörjat projektering av en ny multihall. Hemsö Fastighets AB ska uppföra en multihall som inrymmer bland annat en fotbollshall, en idrottshall, servicefunktioner till uteidrottsytorna, boulebanor, en blackbox och lokal för fritidsändamål.

Brännkyrkahallen

Hallen är idag fördelad på två hallar för bollsport och gymnastik, kampsportshallar, skytteklubb och bowling. Hallens tekniska installationer är uttjänta och den behöver även anpassas för att möta dagens lagkrav. Fastighetskontoret har tillsammans med idrottsförvaltningen utrett möjligheten att komplettera med två fullstora hallar. Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB har inkommit med en ansökan om att både förvärva den befintliga Brännkyrkahallen samt bygga tre nya hallar.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Centerpartiet står för närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Presskontakt

Pontus Hammarlund

Pontus Hammarlund

Presskontakt Presskontakt Karin Ernlund, arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd Centerpartiet Stockholms stad 0761229401

Vi vill ge kraft åt varje människa

Vi vill ge kraft åt varje människa. Centerpartiet strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva. Stockholmsregionen är en av världens mest attraktiva regioner dit både människor och företag vill flytta. Vi vill utveckla regionen samtidigt som vi bevarar Stockholm som den öppna, medmänskliga och gröna plats som det är idag.

Centerpartiet i Stockholm
Vanadisvägen 28
113 46 Stockholm
Sverige