Rcz7wuranuazjuown1iq

Lloyd’s kurser ges på Chalmers Professional Education

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 16:27 CET

Nu kan man läsa klassningssällskapet Lloyd’s Registers alla kurser på Chalmers. I samarbete mellan Chalmers Professional Education, som ansvarar för fortbildningskurser på Chalmers, och Lloyd’s Register Group tillhandahålls nu klassningssällskapets kompletta kursutbud på Chalmers i Göteborg.

Exwzlsezbi2bmulmuhva

Seniora utvecklingschefer studerar teknikutveckling i Asien

Nyheter   •   Jan 12, 2018 15:25 CET

Inom ramen för vårt utbildningsprogram ”Managing Global R&D and Innovation” genomför en Asien-modul med fyra dagar i Shanghai och tre dagar i Bangalore. Våra deltagare är seniora utvecklingschefer från internationella företag. De träffar forskare och företagsledare för att få inblick i vad som pågår österut.

P761upl3tz5bax83nsxm

Här möter industrin framtidens utmaningar

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 12:12 CEST

Digitalisering, kompetensförsörjning och hållbarhet. Utmaningarna för bland annat logistikbranschen är många. På nätverksträffarna Roundtable får ledare från industrin möjlighet att gemensamt granska, analysera och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Upmjqfgku834mq9w7sua

Kundförståelse – navet i lyckad produktutveckling

Nyheter   •   Mar 28, 2017 17:13 CEST

Användarens upplevelser av en produkt var i fokus redan från start när MariAnne Karlsson började forska kring användare och produktanvändnings. Då ansågs det litet flummigt. Idag är det självklart. Ett av världens ledande bilföretag, General Motors, kompetensutvecklar ständigt sina ingenjörer på området.

Smfjw8xlkidnlj4ttzh6

Sverige har möjlighet att ta täten i klimatfrågan

Nyheter   •   Feb 22, 2017 13:20 CET

FN har enats om 17 globala hållbarhetsmål. Ett handlar om hållbar energi för alla och ett om att bekämpa klimatförändringen. Inom EU är målet att år 2050 ha minskat växthusgasutsläppen med 85 procent och Sverige har ett förslag om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045. För att lyckas krävs kunskap och ett brett och långsiktigt engagemang. Läs intervjun med professor Filip Johnsson.

Br6yciaapkuhplrzgme8

Samsyn och förändringsvilja grunden för lyckad digitalisering

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 10:33 CET

Digitalisering utmanar företag och myndigheter. Det kan handla om att vinna eller försvinna på en marknad. I organisationen förväntas stuprör ersättas av tvärfunktionella team när beslutsprocesser omorganiseras i samband med digitalisering. Men alla lyckas inte med övergången.

Bybrhn43ky6pbsqzluds

Skapar plattform för energifrågor med Kalifornien

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 11:41 CET

För närmare två år sedan lämnade Sonia Yeh hemmet i hightech-området Silicon Valley och arbetet vid institutet för transportstudier vid University of California. För en gästprofessur med bas vid Chalmers. Tillsammans med toppforskare här och beslutsfattare vid California Air Resources Board, arbetar hon nu med att starta ett formellt samarbete med forskare och politiker i Kalifornien.

Bsi4mzabxwljvg8v7dpy

Seminarium: Brexit och sjöfarten – rättsliga konsekvenser av ett brittiskt utträde

Nyheter   •   Nov 29, 2016 11:58 CET

Den 7 december, kl 17-20, arrangerar Chalmers Professional Education i samarbete med Sjörättsinstitutet ett kvällsseminarium på temat Brexit och sjöfarten.

Zg4mufjicenlvztxde9x

God kommunikation viktigt för lyckat inomhusklimat

Nyheter   •   Nov 16, 2016 17:23 CET

Strävan efter låg energianvändning, en hög grad av energieffektivitet och en så bra inomhusmiljö som möjligt går hand i hand. Det här är åtgärder som leder till ökad komfort och ett hälsosammare inomhusklimat. För att lyckas fullt ut krävs en god kommunikation mellan fastighetsägare och hyresgäster, menar Lars Ekberg* i docent i Installationsteknik. 16-17 mars 2017, kurs i Hälsosam inomhusmiljö.

Eenyuqi6gzkvqm0n8yty

Framtiden är tillgång istället för ägande

Nyheter   •   Okt 27, 2016 10:33 CEST

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. För tillverkningsindustrin är utmaningen att minska uttaget av naturresurser och mängden avfall. En del av lösningen kan vara en cirkulär ekonomi där tillgång står i centrum och inte ägande. Lite grann som idén med ett klassiskt bibliotek. – Det finns pengar att tjäna, något som näringslivet och industrin börjar förstå, säger Mats Williander.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • Public Relations
  • mkAnxmbjtgn-Christinjykue.xkshNordowmfjain@cbvhamblmarersas.se
  • +46730794365
  • 031-7722565

Om Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning.

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning.

Vi erbjuder öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier för chefer och medarbetare i våra huvudområden Industriteknik, Sjöfart, Executive Education, Energi, IT & Kommunikation samt Samhällsbyggnad. Utbildningarna är utformade i enlighet med näringslivets behov och krav.

Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande kunskap inom teknologirelaterade kunskapsområden.

Adress

  • Chalmers Professional Education
  • Lindholmsplatsen 1
  • 412 96 Göteborg
  • Sverige