Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hamngatan är inte Champs-Élysées

Stockholms Handelskammare dömer ut Storstockholms Lokaltrafiks förslag om en förlängning av Djurgårdslinjens spårväg till Centralen och Värtan. En betydligt bättre lösning är att bygga tunnelbana till Nacka. Handelskammaren anser dessutom att förslaget om spårvägen vilar på en ovanligt dålig undersökning. Centrala frågor om projektet besvaras inte. - En spårvagnslinje på Hamngatan skulle skapa kaos för trafiken. Hamngatan är inte Champs-Élysées. Redan i dag är det svårt för biltrafiken och fotgängarna att samsas om den lilla ytan. Att lägga till en spårvagn skulle inte fungera. Dessutom är det ett dyrt förslag; den miljard detta skulle kosta skulle göra betydligt större nytta någon annan stans. Det är betydligt bättre att lägga pengarna på en tunnelbana till Nacka, säger Peter Egardt, vd för Stockholms Handelskammare. - Förslaget är dessutom ovanligt dåligt utrett. Det är inte klarlagt om spårvagnen får plats under Malmskillnadsgatans bro över Hamngatan. Vi vet heller inte om Klarabergsviadukten och Sergels torg tås belastningen från spårvagnar. Det finns en uppenbar risk att detta blir betydligt dyrare än SL tänkt sig, kommenterar Anna Wersäll, trafikexpert på Stockholms Handelskammare. Remisstiden för SL:s förslag går ut i dag. Handelskammarens remissvar finns att läsa på: http://www.chamber.se/_upload/se/sprvg-till_centralen.pdf Om Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Robert Östholm

Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
111 38 Stockholm