Gå direkt till innehåll
Siffror från Oxford Economics bifogas som PDF.
Siffror från Oxford Economics bifogas som PDF.

Pressmeddelande -

Ny analys: 213 miljarder i konsumtion från utländska gäster riskerar försvinna fram till 2022

Coronapandemin riskerar att göra så att 213 miljarder kronor faller bort från utländska gästers konsumtion under år 2020, 2021 och 2022.

Det visar en exklusiv prognos som Stockholms Handelskammare fått tillgång till via Oxford Economics.

-  Det gör ju att ett hål uppstår i ekonomin för de sektorer som är beroende av privat konsumtion och utländska gäster, inte minst besöksnäringen. Därför är det väldigt motiverat att satsa på att stärka den inhemska köpkraften, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I en helt ny analys som Oxford Economics tagit fram åt Stockholms Handelskammare görs en prognos av hur konsumtionen av utländska besökare i Sverige utvecklas under kommande år. Den mest dramatiska nedgången noteras för år 2020 då 66 procent, motsvarande 105 miljarder kronor, försvinner från utländsk konsumtion jämfört med den nivå som förelåg år 2019.

Under 2021 och 2022 faller 73 respektive 35 miljarder kronor bort i relation till 2019.

Sammantaget innebär det ett bortfall på 213 miljarder kronor mellan 2020 och utgången av 2022.

- Det ökar risken för att företag och jobb slås ut över en längre tidsperiod och därför behöver politikerna se över möjligheterna att upprätthålla och helst stärka köpkraften hos svenska konsumenter genom att frigöra pengar i hushållens ekonomi och samtidigt jobba för en snabbare återhämtning för utländska besökare, säger Stefan Westerberg.

Stockholms Handelskammare lägger därför fram fem förslag på DN Debatt:

  1. Förläng och förenkla det befintliga omställningsstödet.
  2. Stärk hushållens köpkraft genom lägre skatt på arbete.
  3. Upprätthåll hushållens köpkraft genom att avskaffa det skärpta amorteringskravet på bostäder.
  4. Förstärk arbetet med att etablera fler direkta flyglinjer till Sverige.
  5. Växla upp marknadsföringen av Sverige.

Utförligare förklaring runt de fem förslagen går att läsa här.

-  Regering och riksdag har konstruktivt tagit fram kloka åtgärder för att hantera den omedelbara chockeffekten av hur smittan påverkat ekonomin. Nu krävs det åtgärder, där inte minst förlängt och förenklat omställningsstöd är väldigt centralt, för att hantera en period där företag och jobb i högre grad blir beroende av den inhemska konsumtionen, säger Stefan Westerberg.

Ämnen

Taggar

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Robert Östholm

Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579

Relaterat material

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
111 38 Stockholm