Gå direkt till innehåll
Ny analys: Åldersgruppen över 80 år växer snabbt i alla större svenska städer

Pressmeddelande -

Ny analys: Åldersgruppen över 80 år växer snabbt i alla större svenska städer

Sveriges större städer får en allt större befolkning som är 80 år eller äldre.

En ny analys från Stockholms Handelskammare visar att den åldersgruppen väntas växa kraftigt i samtliga städer med över 100 000 invånare.

Det är fantastiskt att människor håller sig friskare och blir äldre, men det ställer också Sveriges kommuner inför en helt ny situation om man ska klara av att hantera framtidens välfärd, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef för Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har tillsammans med Peter Stein, nationalekonom och demografianalytiker, analyserat hur demografin i svenska kommuner med fler än 100 000 invånare förväntas utvecklas mellan år 2018 och 2027.

Gruppen individer som är 80 år eller äldre växer i samtliga analyserade kommuner.

Den procentuella utvecklingen är störst i Lund (55,1%), Uppsala (53,8%) och Umeå (49%) samtidigt som Malmö (16,1%) uppvisar den svagaste ökningen.

Som andel av kommunernas befolkning växer gruppen som är 80 år eller äldre snabbast i Lund, Eskilstuna och Gävle. Halmstad är den stad där befolkningen över 80 år sammantaget väntas utgöra störst del av befolkningen år 2027, 6,9 procent.

- En genomgående trend är att samtliga kommuner får en högre försörjningskvot, vilket innebär att gruppen som inte är i arbetsför ålder blir större relativt de som är i arbetsför ålder. Därför kommer det bli otroligt viktigt att människor som är i arbetsför ålder också kommer i arbete, säger Daniella Waldfogel.

Stockholms Handelskammare menar att den förändrade försörjningskvoten behöver mötas på två fronter. Dels kommer det krävas effektivare välfärd och en öppenhet för tekniska lösningar och innovationer som leder till mer välfärd per investerad krona.

Samtidigt har rikspolitiken ett stort ansvar att underlätta för kommunerna via tillväxtfrämjande politik som kan förstärka finansieringen av välfärden.

- Svårigheterna att få in en stadig fot på bostadsmarknaden påverkar direkt möjligheterna att locka högkvalificerad arbetskraft från andra städer och från utlandet för att fylla de många tusentals vakanta tjänster som finns. Här har bland annat det skärpta amorteringskravet höjt ribban för att komma in på bostadsmarknaden ordentligt. Det borde rullas tillbaka, säger Daniella Waldfogel.

Utförliga siffror för de analyserade kommunerna bifogas som excel-fil.

Motsvarande siffror för alla Stockholms läns kommuner finns i Stockholms Handelskammares nya rapport "Låt oss prata om framtiden".

Ämnen

Regioner


Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Presskontakt

Robert Östholm

Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579

Relaterat material

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
111 38 Stockholm