Gå direkt till innehåll
Ny statlig prognos om stark återhämtning för flyget gör snabbavveckling av Bromma orealistiskt

Pressmeddelande -

Ny statlig prognos om stark återhämtning för flyget gör snabbavveckling av Bromma orealistiskt

Statliga Transportstyrelsen bedömer i en ny prognos att flygtrafiken redan 2023 återhämtat sig till 80 procent och att koldioxidutsläppen i slutet av prognosperioden minskat dramatiskt.

Stockholms Handelskammare anser att prognosen bekräftar att planerna på en snabb avveckling av Bromma är helt orealistiska.

- Det bästa vore naturligtvis att fokusera på att tillgodose en hög tillgänglighet, inom landet och internationellt, samtidigt som man söker sätt att bejaka teknikutvecklingen och förbättra förutsättningarna till utsläppsminskningar. Då bör man satsa på att rusta och bygga ut Arlanda för framtidens flyg, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Så sent som 31 augusti tog infrastrukturminister Tomas Eneroth emot den utredning som tittat på förutsättningarna att snabbavveckla Bromma Flygplats. Enligt utredarens slutsats skulle processen att genomföra detta ta åtminstone 5-7 år i anspråk.

Nu visar en ny prognos från Transportstyrelsen att flygtrafiken redan 2023 kan uppgå till 80 procent av nivån som förelåg innan pandemin. I myndighetens huvudscenarion uppgår flygandet till 97 procent av 2019 års nivå 2027.

- Prognosen är mycket positivare än de uppskattningar vi sett tidigare då återhämtningen gått snabbare än vad bedömarna räknat med. Det visar att läget är snabbt föränderligt och utifrån detta är det mycket olägligt att ta långtgående beslut om nedläggning av flygplatsinfrastruktur, säger Carl Bergkvist.

  Prognosen redogör även för flygets utsläpp av koldioxid. År 2027 beräknas koldioxidutsläppet för inrikesflyg ha minskat med 53 procent jämfört med 2019. För utrikesflyget är motsvarande minskning 32 procent.

  - Det är naturligtvis positivt, men vi tror att det går att höja ambitionsnivån ytterligare. Det bör göras genom att satsa på att bygga ut Arlanda så att förutsättningarna för ett elektrifierat inrikesflyg, vilket ger fysiskt mindre flygplan och kräver fler starter och landningar, kommer på plats i tid, säger Carl Bergkvist.

   Ämnen

   Regioner


   Om Stockholms Handelskammare
   Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

   Presskontakt

   Robert Östholm

   Presskontakt Kommunikationschef 070-5526579

   Relaterat material

   Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

   Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

   Stockholms Handelskammare
   Brunnsgatan 2
   111 38 Stockholm